Ředitel rakovnické policie Jiří Šiler připomněl: „Jde o policisty, jejichž úkolem je především zajistit rychlý zásah na místě činu. Tato hlídka je ve službě v terénu čtyřiadvacet hodin denně a v případě potřeby je operačním důstojníkem vyslána na místo, kde to v uvozovkách hoří. Více se takzvaně profesionalizuje zákrok v úzké oblasti závažných trestných činů, jako je násilí, rvačky, útoky se zbraní. Právě pro tuto oblast je hlídka specifikována."

Jiří Šiler zároveň zdůraznil, že tyto emočně vypjaté situace, kdy dochází k tomu, že někdo se zbraní nebo pod vlivem drog napadá a útočí na zdraví či život, vyžadují psychicky odolné jedince. „Jsou to situace nejnáročnější, se kterými se některý policista sloužící běžnou službu nesetká třeba celý život. A když ano, tak to pro něho může mít fatální následky. „Na extrémní situace se jen těžko připravíte. Ani při sebelepším výcviku nenasimulujete reálnou situaci, kdy se někdo pohybuje se zbraní a střílí po lidech," vysvětlil Jiří Šiler.

Vedoucím těchto prvosledových hlídek je policista Petr Diviš, vedoucí Obvodního oddělení policie v Jesenici. Petr Diviš k prvosledovým hlídkám popsal: „Dostávají instruktáž, co mají dělat. Obsahuje informace, které vychází z vývoje trestné činnosti na okrese. Když se někde něco více děje, tak jsou na ta místa více posíláni. Nebudou dělat preventivní činnost namátkových pochůzek po obcích. To rozhodně ne. Jejich činnost bude hodně cíleně směřována na základě využití teplotních map kriminality. Což také souvisí s častým a vyšším výskytem lidí. V ten okamžik přichází i více problémů. Jsou to třeba diskotéky, hospody, nádraží."

Cílový stav, o kterém se hovoří, jsou dvě hlídky na každý okres.  „Cílem je během času zjistit, kdo má o tuto službu opravdový zájem. Je pro ni zapálen. A samozřejmě by měl vzniknout kolektiv, který je ochotný spolupracovat," zdůraznil Jiří Šiler. Prvosledové hlídky podle Jiřího Šilera fungují od začátku března na okrese bezproblémově. Zapojují se i do pořádkových činností, kdy sami vyhledávají přestupky a trestnou činnost.
„Mají už několik záchytů řidičů pod vlivem návykové látky. Jsou to sice běžné věci, ale pro prevenci trestné činnosti a pro slušného občana důležité, protože nikdo nechce, aby do něho takový řidič naboural nebo ho porazil na přechodu," konstatoval Jiří Šiler.

Stejně jako každý policista i členové prvosledové hlídky jsou rovněž vyškoleni a schopni poskytnout první pomoc a zachránit někomu život v situaci, kdy rozhodují minuty a nebo dokonce vteřiny. „Naši policisté jsou v této oblasti pravidelně školeni," uvedl Jiří Šiler. Připomněl a zdůraznil, že prvosledové hlídky nenahrazují zásahové ani pořádkové jednotky ani nezasahují do jejich pracovní náplně. „Základem je jejich rychlá dostupnost a profesionalita. Třeba u rvačky na diskotéce. Jsou schopni okamžitě řešit problém. Pokud se v takových situacích včas, rázně a spravedlivě nezakročí, dostanou někteří lidé dojem, že určité věci přehlížíme, či že se prostě mohou beztrestně dělat, ale tak to rozhodně není," zdůraznil ještě Jiří Šiler.