Kromě peněz není zatím jasné, jak se k výstavbě rakovnického obchvatu postaví vedení Středočeského kraje. To zatím Rakovničtí nevědí, čekají na jejich vyjádření.

„V současné době se řeší námitky mezi stavebním úřadem v Rakovníku a tím krajským, který je odvolací. Toto je zcela běžné u takovýchto kontroverzních staveb. Poté by mělo být vydáno územní rozhodnutí. Pak by vše mělo být předáno Středočeskému kraji, jelikož se bude jednat o krajskou silnici," informoval František Staněk, vedoucí Odboru výstavby a investic. Ten zároveň upozornil, že město nemá ani v rozpočtu peníze na případný výkup pozemků.

„Bude se jednat o krajskou komunikaci," podotkl František Staněk. Takovýto postoj zastávalo i minulé vedení města Rakovníka. „Jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o investici Středočeského kraje, proto bychom mu stavbu po získání územního rozhodnutí předali," řekl tehdejší starosta města Zdeněk Nejdl.

Právě v minulosti bylo tehdejší vedení města (koalice ODS a Společně pro Rakovník) kritizováno za to, že nepodniká dostatečné kroky k přípravě stavby obchvatu, a to především od bývalého opozičního lídra rakovnických zastupitelů, krajského radního a zastupitele za ČSSD, nynějšího ministra školství Marcela Chládka.

Úder teď vrátil Oldřich Kronich (Město pro vás), který právě otázku výstavby obchvatu, respektive její části B3 (ta by měla propojit lišanskou silnici se silnicí 237 poblíž lokality V Hamru, pozn. red.), otevřel na posledním zasedání a dotazoval se na posuny v této chystané stavbě.

Obchvat města je důležitý nejen pro zklidnění dopravy v samotném městě, ale také pro udržení průmyslové infrastruktury. Město Rakovník je kvůli absenci kvalitní rychlostní silnice R6 Praha Karlovy Vary, silničního přivaděče do Rakovníka přes Lišany a také samotného obchvatu izolováno od zájmu investorů.

Podniky totiž už delší dobu upozorňují na to, že nákladní doprava do Rakovníka je složitá, časově náročná a neekonomická.

Minulost

Výstavba silničního obchvatu měla být v minulých letech pro vedení města a také radnice prioritou. Alespoň podle některých vyjádření, která bývalí zástupci rakovnické radnice říkali do tisku, konkrétně Rakovnickému deníku. Město kvůli tomu, aby získalo dotace z Evropské unie, dokonce sestavilo komisi pro urychlení realizace obchvatu. Ta čítala šestnáct členů a jednalo se o rekordně nejpočetnější komisi v historii rakovnické radnice.

„Musíme být připraveni, abychom finance z unijních regionálních operačních programů dostali. Pokud bychom peníze takto nezajistili, asi nebude později příliš mnoho dalších možností, kde je sehnat," vysvětloval v květnu roku 2007 tehdejší místostarosta Luděk Štíbr. Dnes se odhaduje, že by kompletní dokončení tranzitu mohlo vyjít až na 750 milionů korun, přičemž z Unie by mohlo dorazit osmdesát i více procent z celkových nákladů. Zbylé finance by měly jít z kraje, protože obchvat bude komunikací II. třídy, které mu patří. Město by financovalo výkupy, směny pozemků a projektovou přípravu. I zde mohou být tyto náklady refundovány z Unie, jejich výše se předpokládá v desítkách milionů korun.

Bývalý starosta Zdeněk Nejdl také tehdy v roce 2007 vyřkl vůbec poprvé rok, kdy by mohl být obchvat dokončen: rok 2014 měl být tím rokem, kdy z historického centra zmizí nákladní doprava.

Současnost

V současné době se stále řeší otázka, pokud by došlo k realizaci obchvatu, kde na jeho výstavbu sehnat peníze. Možnost získat drtivou část peněz z dotací z Evropské unie je už téměř minulostí, navíc Středočeský kraj řeší nyní především přivaděč z rychlostní silnice R6 do Rakovníka okolo Lišan a stát sice plánuje výstavbu části rychlostní silnice R6 od Nového Strašecí a realizaci obchvatů obcí ležících na trase, ale ani tady se ještě stavět nezačalo. Podle nejrůznějších prohlášení by tak mělo být v roce 2016.