ProtokolVíce světla přineslo do sporu čtení z protokolu o výslechu bývalého starosty Luboše Šípka policií. Výslech byl uskutečněn 14. května tohoto roku. „Mně se jej podařilo získat teprve včera odpoledne,“ konstatovala před počátkem čtení předsedkyně senátu JUDr. Jaroslava Lajpertová.
Luboš Šípek zde například popisoval vyšetřovateli krok za krokem finanční problémy, do kterých se obec v minulých letech dostala, a tedy i motivy, které jej vedly k tomu, aby obec tragickým způsobem zadlužil.

„Dostali jsme se až do situace, kdy scházely finance na základní chod obce. Byl rozestavěný obchod. O dotaci na něj jsem nepožádal. Svolal jsem tedy zasedání zastupitelstva a všechny informoval o nastalé situaci. Chyběl tam tehdy jen Jiří Jirásek, který byl právě na dovolené. Tehdy mi bylo řečeno, že když už jsem tu situaci sám zavinil, tak ať ji dám také sám do pořádku,“ vypověděl mimo jiné Luboš Šípek s tím, že zápis z tohoto zasedání psal sám vlastní rukou.

To, že kontaktoval Ekvitu Euro považoval za nejjednoduší řešení nastalé zoufalé situace. „Usnesení zastupitelstva jsem přepsal v počítači a připsal větu, že zastupitelstvo schvaluje možnost získání peněz i z nebankovních zdrojů s možností zástavy obecního majetku. Pak jsem to dal podepsat Zdeňkovi, Vláďovi i Ivanovi. Řekl jsem jim, že je to zápis ze zastupitelstva a oni, aniž by jej četli, tak podepsali. Pak jsem jel ihned do Ekvity a začal jednat o půjčce,“ hovořil do protokolu Luboš Šípek.

Potvrdil tak předešlé výpovědi Ivana Kohouta i Zdeňka Kučery, kteří potvrdili, že podpisy na usnesení, na jehož základě byla půjčka realizována, jsou jejich, ale důrazně vyloučili, že by se na předchozím jednání zastupitelstva na toto téma vůbec jednalo a že by kdy vědomě podepsali zápis podobného znění.

Účetní
Připomínáme, že v současné době dluží obec Karlova Ves jen firmě Ekvita Euro 1,7 milionu korun.
„Tyto peníze ale nikdy neprošly účetnictvím obce,“ shodly se včera před soudem bývalá účetní Karlovy Vsi Ingrid Šípková a její pozdější nástupkyně Alena Pálková, které byly předvolány k soudu jako svědkyně. „Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsem nepsala. Za mého působení jako účetní obce pokladnou procházely pouze malé finanční částky jako jsou mzdy, poplatky a faktury jen minimálně,“ odpovídala na dotazy soudkyně i právních zástupců obou stran Ingrid Šípková.

Alena Pálková začala pro Karlovu Ves pracovat jako externí účetní v březnu roku 2006. „Vím pouze o jediné větší částce, která v tu dobu přišla na účet obce. Bylo to osm set tisíc od firmy Transfinance. Jednalo se o půjčku jen na několik málo dní. Sloužila jako doložení toho, že má obec finanční prostředky a mohla získat dotaci. Tyto peníze byly asi za týden vráceny převodem zpět firmě Transfinance,“ uvedla tato svědkyně a dodala, že se například o této účetní březnové operaci dozvěděla až z bankovního výpisu od Luboše Šípka v srpnu. „Většinu dokladů jsem účtovala se zpožděním. Stále jsem musela Luboše Šípka urgovat. Vymlouval se, že nemá čas,“ zdůraznila Alena Pálková.
Finanční komise

K podání svědectví se k soudu dostavil i člen zastupitelstva obce a bývalý předseda finančního výboru obce Josef Jirásek.
„Nikdy jsme nejednali o tom, že by obec zastavila svůj majetek. Dodnes dluží obec stavební firmě, které jsem zaměstnancem, okolo čtyř set tisíc za přestavbu hasičské zbrojnice na obchod. Do přestavby jsme se pustili, protože Šípek tvrdil, že na to zařídí dotaci. Dokonce mi ukazoval ofocený výpis z Komerční banky s částkou osm set tisíc korun se slovy: Tak tady jsou ty dotace,“ vzpomínal Jiří Jirásek.
O dluzích se obec dozvěděla před volbami koncem loňského roku. Kromě problémů s Ekvitou a exekučním obstavením obecních účtů kvůli dluhu firmě Froněk je tu problém i s firmou Šípek s. r. o. Tato firma bývalého starosty vyfakturovala obci zakázky za 5 miliónů korun, které ale fakticky tato firma zřejmě vůbec nikdy neprovedla. Pohledávky byly prodány firmě Transfinance a ta je nyní od obce vymáhá. Ani tyto faktury nejsou dle starostky Ivety Kohoutové evidovány v účetnictví obce, jejíž roční rozpočet činí 800 tisíc korun.

Minulý týden dostala obec dopis, ve kterém je na ni požadováno dalších 330 tisíc korun. „Jednatel Šípek měl obci poskytnout půjčku. Obec peníze nesplatila, a tak byla půjčka postoupena firmě Leasing Servis. Ta ale dluží firmě Bepek. Peníze máme poslat na účet soudního exekutora s tím, že je předá firmě Bepek. Volala jsem mu, že jsme v platební neschopnosti. Takže tu máme další nečekaný problém,“ povzdechla si závěrem Iveta Kohoutová. Soud byl odročen za účelem předložení posledních důkazů, a to hlavní účetní knihy z roku 2006, na 27. června od 8 hodin.