Soudní spor o budovu a přilehlé pozemky bývalé školy ve Skryjích mezi obcí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových pokračujeu Okresního soudu v Rakovníku 4. května v jednu hodinu odpoledne.
Jak již mnohokrát řečeno, skryjská škola má totiž v katastru nemovitostí zapsané tři vlastníky. Ještě v roce 2007 to byl přitom jediný - obec Skryje. Dnes ale musí skryjská starostka Jarmila Pajerová u soudu vlastnictví nemovitostí složitě dokazovat. Stát bohužel postupuje dle platných zákonů a pražský magistrát tvrdí, že budova ve Skryjích měla přejít ze státu na hlavní město Prahu podle zákona o převodu školských zařízení.


Spor začal před dvěma lety žalobou Magistrátu hlavního města Prahy, budovu školy totiž užívala jeho příspěvková organizace - Hobby centrum Praha 4 a magistrát po letech užívání přišel s tím, že mu škola i s pozemky patří. Magistrát, stát i obec mají ale své vlastnictví podložené každý jiným zákonem“, dovysvětlil ke kauze právní zástupce obce Skryje Jan Tryzna, jak vlastně vznikly jednotlivé nároky.