Jestliže však krajští radní zvedli ruce pro, ještě to neznamená, že zahájení sanačních prací už je na spadnutí. A nic příliš viditelného se nebude dít ani v řádu měsíců: pracovat přímo na skalách by se mělo v letech 2024 - 2025. Nyní je na startu fáze takzvané investorské přípravy; mimo jiné je třeba navrhnout ideální řešení problému. Do té doby budou riziková místa kontrolována.

Rozhodnutí o přípravě rozsáhlejší sanace plyne ze zjištění geologů, uvedl náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má v radě kraje na starosti oblast silniční dopravy. „Ve svých posudcích potvrdili naše obavy, že u dotčených skalních masivů existuje reálné riziko nekontrolovaného pádu kamenů a skalních úlomků do prostoru vozovky,“ konstatoval Kupka. S dodatkem, že nyní jsou neustálé kontroly svahů a jejich provizorní zajišťování na programu v rámci údržby.

„Schválením projektu můžeme začít s intenzivními přípravami dlouhodobé sanace, která bude trvalejším řešením současného nevyhovujícího stavu,“ vysvětlil Kupka, co znamená aktuální rozhodnutí krajských radních. Samotné sanaci skalního masivu bude předcházet inženýrsko-geologický průzkum, představující první krok v rámci investorské přípravy akce.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
Krajští zastupitelé mají schvalovat obří úvěr i vyplacení četných dotací

Z něj plynoucí zjištění se pak stanou vodítkem pro rozhodování odborníků o přesném stanovení dalšího postupu. Nynější odhady potřebné částky, počítající i s nutností výkupu pozemků, dosahují téměř 26 milionů korun. Přispět by podle očekávání měly peníze z evropských fondů i národních dotací.

Problém s nestabilními svahy nad frekventovanou komunikací není ve středních Čechách ojedinělý. V minulosti byly tyto komplikace zřejmě nejčastější nad silnicí číslo II/102 u Vltavy v úseku Štěchovice–Davle na Praze-západ, kde už došlo na rozsáhlé sanační práce. Rovněž na Praze-západ, dokonce prakticky v sousedství metropole, také zlobí nestabilní svah nad silnicí v Břežanském údolí. I zde se jedná o frekventovanou silnici druhé třídy; konkrétně II/101.