Projektovou dokumentaci zpracovala firma Mystic Constructions s.r.o. Bude se jednat o plochu pro skateboarding o velikosti 800 metrů čtverečních, která bude umístěna do cípu Trávnické ulice, kde nyní parkuje několik desítek vozů a nachází se zde u-rampa.

Betonový skatepark má různě veliké a tvarově členité plochy, které jsou výškově děleny schody, nebo nájezdovými rampami, které mají po stranách opěrné zídky různé šířky.

V současné době probíhá v České republice řada staveb takovýchto hřišť a společnosti, které se touto problematikou zabývají, mají uzavřené zakázky i na příští rok. „V letošním roce je kapacita u těchto společností již naplněna, proto je dobře, že jsme se dohodli s oslovenými společnostmi a projektantem, že by se s výstavbou mělo začít v srpnu tohoto roku. Hlásily se i místní firmy, ale vzhledem ke specifikaci této zakázky jsme se rozhodli pro specializované firmy, které jsou pouze dvě v republice,“ vysvětlila mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Určitý úbytek parkovacích míst v této lokalitě nahradí dokončované parkoviště u vlakového nádraží, kde vznikne 68 míst.

Město hledalo vhodnou lokalitu pro vybudování skateparku řadu let, nakonec pomohla až změna územního plánu, která dovoluje umístit jej právě za sokolovnu.

Odtud naopak zmizí dosavadní u-rampa, o kterou již projevil zájem provozovatel Tyršova koupaliště Roman Jašek, aby rozšířila zdejší vybavenost. „Doufáme, že převoz proběhne úspěšně, neboť je u-rampa svařovaná. Musí se přeříznout na dvě části, aby se mohla odvézt. Na jejím odvozu se již pracuje,“ potvrdil starosta města Luděk Štíbr.