Rakovník/ Rada města se rozhodala vyhovět žádosti Junáku Svazu skautů a skautek ČR a poskytnout této organizaci zastupující ji Svaz Aramis Rakovník a poskytnout mimořádný finanční příspěvek ve výši 10 tisíc korun na činnost .
Podle informací ze sportovní komise města rakovničtí skauti si sice nepožádali v řádném termínu o grant, ale přesto bylo radou rozhodnuto jejich dodatečné žádosti vyhovět. Umožnil to fakt, že na příslušném účtu zbylo 38 tisíc korun.
„Po diskusi jsme vzali v úvahu stanovisko komise a rozhodli o přidělení tohoto příspěvku,“ sdělil nám rakovnický starosta Zdeněk Nejdl.
Rakovnická organizace sdružuje přibližně 70 řádných členů a podle informace z radnice příspěvek využije na nákup vybavení a pomůcek pro svoji činnost.