Skautský oddíl se v začátcích scházel v Hotelu Rozmarýn, který byl ale později rekonstruován a slouží svému původnímu účelu. Pak měli skauti zájem o objekt Okál, bývalé skautské středisko nedaleko Bartoňského rybníka. O ten ovšem v roce 2020 usiloval i soukromý investor, skauti tehdy nedali dohromady dostatek peněz na koupi, a tak mu město pozemky prodalo.

Poslední tři roky mají skauti zázemí v suterénu jedné z budov nemocnice, dvě místnosti, malou kuchyňku, šatnu a chodbičku se sociálním zařízením. To svými podmínkami už kapacitně nevyhovuje stále se rozšiřujícímu oddílu, ze kterého se stalo středisko Fénix.

Zatímco před pěti lety měl oddíl 50 členů, nyní je jich už téměř 120 a zájem ze strany rodičů neopadá.

V září dvacet nováčků

„Volají nám další lidé, jen v září jsme přijali dvacet nováčků. Obáváme se, že nenajdeme-li vhodné prostory, budeme muset za chvíli děti odmítat nebo udělat pořadník. Každý den v obou místnostech někdo je, a když se například v úterý sejde 15 benjamínků a 20 světlušek, děti bývají vtěsnány i v šatně, kuchyňce, na chodbičce, a je opravdu těžké nějaké aktivity v těchto podmínkách dělat, hlavně v zimě,“ vysvětlila vedoucí střediska Petra Kubíková.

Skauti dostávají od města roční příspěvek ve výši 25 tisíc korun, který ovšem ani zdaleka nepokryje všechny náklady. Jen za energie zaplatí skauti 4900 korun měsíčně - a to ještě vyjednali s nemocnicí snížení, původně měli od března platit 6500. Mají i další náklady, například výlety, materiál na spotřebu či nutné opravy. Ty už musí být hrazeny z členských příspěvků.

Prostory, které nyní obývají, jsou pouze dočasné. I vzhledem k tomu, že se nacházejí v suterénu, jsou vlhké a hromadí se tam plíseň. Navíc se Masarykova nemocnice pustila do rozsáhlé rekonstrukce a není jisté, zda objekt nebude po opravě v budoucnu využit pro její účely.

Skautům by se pro sídlo jejich střediska líbila zrušená pobočka České pošty u rakovnického vlakového nádraží. „Měli jsme schůzku se starostou a dalšími zástupci města se závěrem, že zjistí, za jakých podmínek by bylo možné budovu převést. Následně nás vedoucí odboru správy majetku informovala, že s budovou pošty nemáme počítat,“ konstatoval Martin Kropík, jeden z vedoucích střediska.

Mluvčí radnice Kateřina Hradilová potvrdila, že se město informovalo o možnosti převodu a ukázalo se, že by sice mělo předkupní právo, ale budova a přilehlý pozemek budou nabízeny vyvěšením záměru - a především za tržní cenu. „Město v této věci zatím nejedná,“ uvedla Hradilová.

Bez jistoty na patnáct let

Město skautům nabídlo dlouhodobě nevyužívané pozemky ve svahu naproti areálu psího útulku, kde se nachází i menší objekt. Formou výpůjčky s tím, že město zajistí na své náklady přívod vody a obnovení dodávky elektřiny, skauti pak pozemek vyčistí a budou na své náklady zajišťovat údržbu pozemku i budovy.

„Zástupci skautů po dvouměsíčním rozmýšlení nabídku města přijali, avšak s podmínkou uzavření smluvního vztahu na dobu určitou minimálně 15 let. S ohledem na skutečnost, že jde o stavební pozemek, který by v budoucnu mohl sloužit pro potřeby bytové výstavby, město na tuto podmínku nepřistoupilo a nabídlo skautům užívání na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok,“ upřesnila mluvčí radnice.

S těmito podmínkami však skauti nesouhlasili. „Pozemek je ve svahu a má nepřístupnou cestu, ale to nám nevadilo. Problém je v tom, že bychom byli schopni dosáhnout na rekonstrukci či stavbu nového objektu alespoň na padesátiprocentní dotaci pouze v případě, kdy bychom měli garantovaný dlouhodobý pronájem alespoň na patnáct let. Za takových podmínek, jaké stanovilo město, jsme nemohli souhlasit. My areál zrekultivujeme, investujeme do něho - a pak nás město kdykoli třeba po dvou letech může z areálu vypovědět. Víme, že radnice také nemá záruku, že tu budou za pět let skauti fungovat, ale to se dá smluvně ošetřit,“ dodala Kubíková, která chce mezi zástupci skautů a městem vyvolat další diskuzi a dospět k dohodě.