Mohli tak učinit v rámci národních srovnávacích zkoušek, ke kterým se škola sama přihlásila. Test zkoušek si vybírali podle oboru, který plánují po gymnáziu studovat. Mohl být z češtiny, biologie, chemie, z cizích jazyků.

Další volba byla takzvaný test OSP. Ten prověřuje studijní předpoklady. Bývá pokaždé největším oříškem, jak potvrdila výchovná poradkyně gymnázia Alexandra Tůmová: „Studenti většinou dělají tento test dvakrát. Je to podle nich sázka do loterie. Poprvé přijdou zklamaní, že to nevyšlo. Podruhé přijdou s velkými rameny a říkají, že to zvládli na devadesát devět procent. Test totiž nevyžaduje nějaké konkrétní vědomosti a znalosti, ale předpokládá všeobecný přehled, práci a orientaci v textu a podobně."
Kromě cvičných testů přijímacích zkoušek na vysoké školy program od společnosti Scio zahrnoval přednášku na téma národní srovnávací zkoušky. Zástupkyně společnosti dále seznámila studenty čtvrtých ročníků se systémem přijímacích zkoušek a v jakých centrech se dají zkoušky konat.

„Většina vysokých škol už si neorganizuje svoje přijímací řízení, ale naopak přibývá škol, které mají zkoušky shodné. A rovněž neustále přibývá škol, které se zapojují do národních srovnávacích zkoušek. Nyní je to téměř osmdesát procent, " vysvětlovala Alexandra Tůmová.

Složit národní srovnávací zkoušky je pro studenty velmi výhodné. Jednotlivé školy zapojené v tomto systému si pak předávají výsledky testů. S tím dávají studenti písemný souhlas, takže pokud se hlásí na více škol, nemusí dělat přijímačky na každou školu zvlášť.

Možnost složit zkoušky nanečisto vidí jako výhodné i ředitel gymnázia Richard Spiegl: „Zkoušky sice nabízí komerční subjekt, ale vysoké školy je berou jako kvalitní informaci o žácích. Proto jsme pozvali zástupce společnosti, aby tu svůj projekt představili. Naše škola z toho nic nemá, ale pro studenty je to velmi výhodné." Pokud studenti u přijímacích zkoušek neuspějí, mohou je opakovat. Započítává se jim vždy ten nejlepší výsledek. Zkoušky si ale musí pokaždé zaplatit. Národní srovnávací zkoušky ale nejsou jedinou akcí pro studenty novostrašeckého gymnázia. Kromě toho do školy přicházejí i studenti studující v zahraničí, například z univerzity v Cambridge, kteří tam studují prostřednictvím agentur. Ty pak budoucím vysokoškolákům radí, jak postupovat při studiu v zahraničí, a různě je podporují.