Někteří nechtěli prodloužit nájemní smlouvu 
s městem, někteří požadovali za nájem neúměrnou částku, proto navrhl odbor investic městského úřadu ve spolupráci s Technickými službami Nové Strašecí na poradě vedení města rekultivaci dotčených pozemků. Jedná se celkem o plochu třicet krát šedesát metrů, to je zhruba 1800 metrů čtverečních.

„Zrekultivované pozemky vrátíme původním majitelům, ať si je obhospodařují sami, " informoval starosta města Karel Filip. Rekultivační práce jsou nyní hotovy. Na skládce pracovali během zimy pracovníci technických služeb. Tím byli využiti v době, kdy se nedalo stavět a protože nebyl téměř žádný sníh, nevykonávali žádnou zimní údržbu.

Skutečné náklady na rekultivaci bývalé skládky Okrouhlice se vyšplhaly na sto devadesát šest tisíc, šest set dvacet pět korun. „Uhradit náklady za rekultivaci části bývalé skládky lze po projednání s finančním odborem jen na základě schválení rozpočtového opatření, jehož návrh zpracoval finanční odbor," dodal starosta Nového Strašecí Karel Filip.