Ve čtvrtek před ohlašovanými bouřkami zemědělci využívali poslední hodiny slunce a snažili se posekat co se dá. Večerní vydatná bouřka zastavila sklizeň na několik dní.

Zpoždění
Nástup žní je zhruba o sedm až deset dní zpožděn. Ozimý ječmen je stále nestejně vyzrálý. Nestejnou zralost způsobilo jeho zmlazení při vydatných srážkách v časném jaru. Po zimě totiž byly porosty řídké a po deštích doplnily odnože a ty jsou právě nyní pozadu. Hlavní agronom z LUPOFYTU Chrášťany Svatoslav Kučera doplnil: „ Do polí jsme vyjeli již v pátek, to jsme posekali asi 30 hektarů, ale ječmen nestejně dozrává, proto jsme pokračovali až v úterý.

Na to, abychom čekali, až bude vše zralé, není čas. Potřebujeme uvolnit plochy na zasetí ozimých řepek. Zatím sekáme porosty, které jsou zralé.“ Nestejná zralost zhoršuje kvalitu jak sladovnického, tak osivářského ječmene. V osivářském je dovoleno jen určité procento příměsí, v tomto případě nezralých zrn. Zaschlá nezralá zrna znamenají horší klíčivost a také nižší cenu.

V Lupofytu pěstují ozimý ječmen na 190 hektarech jako sladovnický a osivářský. Ve čtvrtek tu zbývalo posekat zhruba 55 hektarů. Výnosy zde odhadují kolem šesti a půl tuny z hektaru. „Ozimé ječmeny nás příjemně překvapují, horka a sucha už je nepostihla, protože v té době, kdy udeřila, porosty dozrávaly,“ dodal Kučera.

Výkupní ceny se stále vyvíjí. Cena krmného ječmene se zatím pohybuje kolem 2100 korun za tunu. Od toho se odráží i cena ostatních ječmenů. Ta je vždy výrazně vyšší. Vše záleží na kvalitě a parametrech sklizeného zrna.