Rušno je již několik dní v křivoklátské škole. „Uskutečňují se tady dvě akce zároveň. Jednak se mění okna, na které škola získala krajskou dotaci z dotačního titulu FROM, která činí bezmála dva miliony korun. Část z těchto peněz šla také na výměnu oken do křivoklátské mateřinky. A jednak se pracuje na výměně osvětlení a elektrorozvodů kompletně v celé budově,“ uvedl místostarosta městytsu Křivoklát a učitel Petr Tříska.

Dotace byla městysu přidělena v květnu, a to v požadované výši 1 milion 886 092 korun s pětiprocentní spoluúčastí.

Křivoklát špatný stav oken v obou zařízeních trápil již delší dobu. „Výměna oken pro nás znamená především to, že ušetříme za topení,“ zdůraznila ředitelka školy Marcela Kasíková.

Harmonogram prací je dle Marcely Kasíkové rozložen od poloviny července až do konce října.

Výměna zářivkového osvětlení, které již nevyhovovalo hygienickým normám o intenzitě osvětlení tříd již bylo také nutností. „V květnu nás postihla havárie a my jsme museli rychle řešit situaci neboť pochopitelně nebylo možné namontovat nová osvětlení na staré vedení. Naštěstí se nám podařilo sehnat firmu, která měla zrovna volno a byla ochotna havárii odstranit. Ta havárie byla takového rozsahu, že se mění takřka celé elektrorozvody ve škole. Jak se později ukázalo v některých místech už byly dokonce životu nebezpečné. Konkrétně do této akce vložil městys nemalé finanční prostředky ze svých rezerv. Jedná se o částku pohybující se kolem jednoho milionu korun,“ dovysvětlil k tomuto tématu Petr Tříska.