Na exkluzivní prohlídku Integrované střední školy v Jesenici, která se rozhodně má čím chlubit, vás dne zve zástupce pro teorii vyučující Eva Tomková: “Snažíme se měnit, inovovat, zlepšovat. Do této učebny jsme přes prázdniny nainstalovali nový nábytek, na který se nám podařilo získat finance. Máme zde nové lavice a židle. Učebna je připravena pro interaktivní tabuli. Tu bychom měli získat v rámci projektu krajského úřadu Modernizace do škol. Internet máme připojen takže už jen ta tabule,“ vysvětlila Eva Tomková k jedné ze standardních učeben.

Výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů je využívána další moderně vybavená třída. Je osazena patnácti výkonnými osobními počítači, které jsou propojeny do sítě s počítačem vyučujícího. „Došlo tak k podstatnému navýšení pracovních počítačových stanic na naší škole. Učebna bude využívána nejen k výuce, ale žáci mají možnost v rámci hodin vymezených k tomuto účelu využívat počítačů také k vlastní práci a k práci s internetem,“ upozornila Eva Tomková.

Třikrát v týdnu jsou ve škole provozovány počítačové kroužky, kde se žáci pod vedením pedagogů učí základům Wordu, Excelu, prezentace v Powerpointu, počítačové grafiky a zpracování digitální fotografie. „To vše napomáhá ke zvýšení počítačové gramotnosti, která je v dnešním světě již naprostou samozřejmostí,“ dodala Eva Tomková.

Naprosto interesantní učebna vznikla také během letošních letních prázdnin, a to v prvním patře školy. Stalo se tak v rámci projektu Inovace vzdělávání na základě využití ICT.

„Místnost byla upravena tak, aby zde mohla být využívána ICT technika při výuce a plněny aktivity uvedeného projektu. Byla vybavena jedenácti notebooky pro žáky a pedagoga, dataprojektorem, tiskárnou, promítacím plátnem s elektrickým pohonem a tabulí s keramickým povrchem,“ vyjmenovala Eva Tomková.

Dále byla osazena novým nábytkem, který je přizpůsoben pro práci s notebooky (přípojná místa k internetu a elektrické síti). Stoly jsou opatřeny přípojnými místy, tak aby se každý žák mohl pohodlně připojit. „Zřízením této učebny bylo vytvořeno materiální a technické zázemí pro aktivní činnost učitelů a žáků při uplatnění nových metod vyučování,“ zdůraznila Eva Tomková.

Jedná se zcela jistě o velký úspěch v projektové činnosti školy.