"Na základě jednání ředitelů škol došlo k úpravě školního roku. Žáci budou mít prázdniny tři měsíce, neboť se budou vyměňovat nosné trámy nahoře v podkroví a není úplně bezpečné, aby v budově někdo byl. Náhradní učebny jsou domluveny s 2. základní školou a výuka bude probíhat i v knihovně. Pan ředitel Folber si to nějakým způsobem domluvil s našimi odbory a s panem ředitelem Brabcem z druhé základní školy, takže nebylo potřeba úplně zasahovat a hledat další možnosti," poznemenal starosta města Luděk Štíbr a poukázal na to, že původně byly ve hře i jiné prostory pro přechodné vyučování. "Mluvili jsme i o budově družiny na 3. základní škole, což byl úplně první plán. Vzhledem k tomu, že škola je úplně na druhé straně města, bylo by to složitější. A to i s docházkou učitelů, kteří by museli po vyučovací hodině v Martinovského ulici spěchat rychle nahoru, takže to úplně nešlo logisticky vymyslet," vysvětlil starosta města Luděk Štíbr.

Školní výuka od poloviny září tedy bude nadále pokračovat i v budově 1. základní školy, ale ne v místech pod podkrovím, kde budou probíhat stavební práce. Ty potrvají až do léta příštího roku. Od září roku 2025 budou moci žáci opět využívat nejen všechny prostory, které škola nabízí, ale také nové učebny.

Vestavba učeben za zhruba padesát milionů korun, přičemž většinu nákladů pokryje dotace z Integrovaného operačního programu, začala již v květnu. Stavební firma zabrala kompletní terasu (ochoz podél školy) s výjimkou hlavního vstupu. Dělníci nyní začnou rozebírat podlahu a budovat novou, tentokrát železobetonovou. V podkroví mají vzniknout dvě odborné učebny, cizích jazyků a zeměpisu, a ateliér digitálních animací. Ke schodišti přibude také výtah.

Kanceláře školy jsou po dobu prodloužených prázdniny v budově Omáčkovny, která se nachází hned vedle školní budovy.

V nedávné době skončila rekonstrukce také v 2. základní škole. Zde byly opraveny školní dílny, ale také kuchyně a místnosti dostaly také nové vybavení. Nyní se bude pracovat také na rekonstrukci fasády Staré pošty, která pod školu náleží. Oprava fasády Staré pošty se bude týkat jižního průčelí, západní štít byl opraven před osmi lety. Náklady vyjdou město na téměř tři čtvrtě milionu korun. Oprava soklu až po první římsu bude provedena sanační vápennou omítkou, a to během letních prázdnin.