Projekt na rekonstrukci vypracoval Karel Endyš, který již v minulosti navrhoval například stavební úpravy v pavlíkovské školce. „Jedná se o kompletní rekonstrukci dvou samostatných budov a stavbu bychom chtěli zrealizovat v následujícím roce s využitím dotace z ministerstva financí,“ plánuje senomatský starosta Tomáš Valer.

Rekonstrukce bude spočívat ve změně vytápění ze současných akumulačních kamen na tepelné čerpadlo vzduch-voda s teplovodním rozvodem, dále dojde k zateplení vnějšího pláště budov, dokončí se výměna oken, obloží se vnitřní stěny sádrokartonem, kompletně obnovena bude také elektroinstalace.

Kromě toho dojde k vestavbě mateřského centra do nebytových prostor v budově školní jídelny. „Po rekonstrukci by v případě potřeby tyto prostory mohly sloužit jako další třídy mateřské školy s kapacitou deseti dětí,“ nastiňuje Tomáš Valer.