Jeseničtí žáčci by se v blízké budoucnosti mohli ve škole v zimních měsících ohřát díky hlubinným vrtům.
Vedení města totiž uvažuje o radikální změně vytápění této budovy.

Hlubinné vrty
Více nám řekla starostka města Taťána Čížková: “Ta možnost tu je a zdá se být i velice reálná. Rádi bychom školu definitivně odstřihli od kotelny na tuhá paliva. Nejprve školu zateplíme a pak zkusíme nahradit kotelnu na uhlí hlubinnými tepelnými vrty. Když tuto akci pojmeme takto komplexně čili zateplení plus změna topného média je velká šance, že dosáhneme na dotaci až ve výši 90 procent nákladů. Což by bylo skvělé neboť tady hovoříme o akci, která by měla řádově vyjít až na částku třicet milionů korun. Pokusíme se tedy požádat o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.“ Spoluúčast města, kterému by se dle starostky, školu z vlastních zdrojů, nepodařilo zateplit, by pak vyšla na zhruba tři až pět milionů. „Tento plán by nás vyčerpal z finančních prostředků, které jsme měly uloženy stranou v cenných papírech a počítali jsme, že je použijeme na podobnu větší akci. Myslíme si, ale, že investice do školy se vyplatí, neboť škola je jeden ze středobodů života všech měst i obcí,“ zdůraznila Taťána Čížková.

Další akce
Právě nyní uskutečňuje město rekonstrukci hasičské zbrojnice. Na její opravu jsme dostalo město dotaci z programu FROM ve výši zhruba čtyři a půl miliónu korun. Hasičárna by měla být hotova příští rok touto dobou. „Ještě letos si žádáme o dotaci na dokončení oprav chodníků ve městě. Jedná se konkrétně o částku jeden a půl miliónu korun s naší pěti procentní spoluúčastí,“ doplnila Čížková. V zastupitelstvu města byla také otevřena otázka změny vzhledu a dalšího zvelebení jesenického náměstí.