Dlouhodobě rozsáhlá rekonstrukce panuje na 1. Základní škole v Rakovníku. Podle slov starosty Pavla Jenšovského byla v nejhorším stavu. Na historické budově tak už letos došlo k výměně oken i dveřních výplní. Nyní na svou rekonstrukci čeká také střecha a fasáda školy. 


„O zpracování projektové dokumentace na přípravu tohoto projektu na svém posledním zasedání rozhodla rada města. Zpracuje ji Jaroslav Kodeš z Rakovníka za celkovou cenu 160 tisíc korun bez DPH,“ uvedla bližší informace k chystané rekonstrukci mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová s tím, že radní doporučili zastupitelstvu města, aby zařadili finanční krytí tohoto projektu do rozpočtu města pro příští rok. 


Právě v roce 2018 by na opravu fasády mělo dojít. Na její podobu a zachování historického rázu budou dohlížet památkáři. Budova školy se totiž nachází v městské památkové zóně, její vnější podobu tudíž nelze bez povolení radikálně změnit. Nejen pro žáky, ale pro občany města by tak nemělo dojít k překvapení, jakému v současnosti čelí v nedalekých Kamenných Žehrovicích. Rekonstrukce tam proměnila klasicky vyhlížející budovu základní školy v architektonicky nešťastný počin. Ze školy vlivem zateplení zmizely dobové fasádní prvky, změnil se tvar oken a barevné ladění fasády se neblaze zapsalo nejen do povědomí odborníků architektury a designu.


Snad se rekonstrukce 1. Základní školy v Rakovníku dočká větší estetické citlivosti. Do školy ale už dnes, ještě v jejím starém kabátě, poprvé zamíří na padesát žáků. První třídy s označením A i B hlasí shodně pětadvacet prvňáčků, jak Deníku potvrdil ředitel školy Karel Folber.


Podobná čísla u žáků prvních tříd hlásí také 2. Základní škola v Rakovníku. Tam mají první třídy hned tři, A, B i C. Do 1. A dnes poprvé zavítá 24 dětí, do 1. B a 1. C shodně 26 dětí. 


I na 2. Základní škole se letos pouští do rekonstrukcí. Právě prvňáčci si letos nově vyzkouší dopolední výuku v prostorách současné družiny. Hlavní budova školy totiž svou kapacitou žákům nestačí. Požadavek na opravu terasy v družině zaslal městu ředitel 2. ZŠ Zdeněk Brabec.

Na opravu terasy a schodiště včetně výměny oken a dveří v budově družiny už je uzavřena smlouva o dílo. Opravy provede Josef Drábek z Rakovníka a celkem vyjde na více než půl milionu korun včetně daně.


„V rámci prací bude položena nová dlažba na terasu a schodiště a dojde k výměně oken a dveří na terasu. Dojde také k vybudování odvodu dešťové vody, který v místě doteď chybí, “ upřesnila rozsah rekonstrukce mluvčí Alida Štulajterová. Chod školy by opravy nijak narušit neměly, jedná se o venkovní práce.
Ředitel školy Zdeněk Brabec město požádal také o rekonstrukci školního dvora u bývalé školní jídelny. Ten kvůli svému současnému stavu nenachází u žáků využití. A i když na něm pro děti žádné herní prvky nepřibudou, zlepšení školního prostředí jistě uvítají. Dvůr, jehož rekonstrukce vyjde na bezmála tři sta tisíc korun včetně DPH, má v současnosti svého nájemce. S ním se ale město dohodlo, a dvorek tak od nového školního roku bude sloužit dětem.