„Podle manuálu české školní inspekce mapujeme, jak děti zvládaly distanční výuku a víme, že řada dětí učivo nezvládla, najdou se takoví, kteří nedělali vůbec nic a nebyla to jen otázka toho, že neměli počítač, prostě se jim nechtělo. S těmi, co mají rezervy tedy budeme pracovat ještě dopoledne distančně, abychom dohnali to, co se dohnat dá,“ potvrzuje ředitel školy ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec Milan Dvořák.

Škola také využije možnosti od Ministerstva školství, které garantuje 20 tisíc korun na úvazek učitele na nákup počítačů a licence programů umožňující distanční výuku a pořídí žákům tablety i notebooky. „Chceme, aby děti, které nemají počítač, měly možnost pracovat distančně, proto počítače nakoupíme a pak je mohou žáci využívat i v běžné výuce. A když něco vypukne, budou si je moci zapůjčit,“ plánuje Dvořák.

Také v 2. základní škole v Rakovníku budou mít žáci distanční výuku jako doplněk běžné výuky a to zejména ti, kteří budou dlouhodobě marodit. „Chceme, aby byli ve spojení, pokud jim to zdraví dovolí. Řešíme i hardwarové a softwarové vybavení, a to i pro děti, které na něj nedosáhnou,“ upozorňuje Zdeněk Brabec, ředitel školy.

Na distanční výuku se pečlivě připravují také v Čisté, kde se zaměří především na ty nejmenší. „Distanční výuku jsme schopni realizovat přes MS Teams, na které jsme zvyklí, ale počítáme také s tím, že k nám nastoupili prvňáčci, kteří stejně jako jejich rodiče nemají zkušenosti s touto platformou, takže rodiče dostávají školení, aby se s prostředím seznámili a dokázali se v něm orientovat,“ přibližuje ředitelka čistecké školy Marie Kruntová.

Ta také uvažuje nad tím, jak technicky dovybavit školu. „Monitorujeme situaci a samozřejmě budeme zajišťovat další softwarové vybavení, abychom byli ještě lépe technicky dovybaveni,“ potvrzuje ředitelka.

Lubenští budou v prvcích distanční výuky pokračovat i v tomto školním roce, a to o Google Classroom, kde jsou vytvořeny jakési učebny. „Do nich jsme přeřadili žáky a budou sem dostávat veškeré materiály, které s dětmi budeme probírat, a to bez ohledu na to, zda bude či nebude distanční výuka. Rozhodli jsme se, že informace na začátku roku podáme i těm nejmenším, aby se dokázali přihlásit do účtů a neměli s tím problém,“ vysvětluje ředitel ZŠ a MŠ Lubná Radek Vyskočil.

Podle ředitele 3. základní školy v Rakovníku Jana Křikavy bude důležité zmapovat možnosti dětí a rodičů, neboť spousta z nich neměla nejen počítač, ale ani internetové připojení. „Jednalo se zejména o ty z okrajových částí okresu. Je sice hezké, že ministerstvo podporuje rodiny počítači, ale když rodina nemá ani připojení, pak je jí počítač k ničemu. Proto budeme situaci monitorovat a přizpůsobíme se možnostem a schopnostem konkrétního žáka,“ dodává Křikava.