Ředitelé škol na Rakovnicku nastolená pravidla většinou nevnímají jako problematická a doufají, že rodičů, kteří odmítnou své dítě otestovat, bude minimum. „Nespatřuji v nařízeních žádný problém. V loňském školním roce jsme se setkali s několika případy, kdy rodiče odmítli děti testovat a předpokládám, že tomu tak bude i letos. My ovšem budeme dbát na dodržování nařízení,“ pronesl ředitel jesenické základní školy Petr Koníř.

Ač část veřejnosti s nastolenými opatřeními nesouhlasí a snaží se proti nim bránit i právními kroky, problematicky je nevnímá ani ředitelka křivoklátské školy Marcela Kasíková.

„Nezaobírám se tím, jestli je to špatně nebo dobře, ale co můžeme, to uděláme. Na jaře jsem neměla nikoho, kdo by odmítal testování a nemám takové zprávy ani v současné chvíli,“ uvedla ředitelka Základní a mateřské školy Křivoklát, která se pouze obává, aby se některý žák nevrátil z destinace, která v cestovatelském semaforu svítí červeně. „Je to trochu kontroverzní, protože nám to dotyčný nemusí hlásit. Takže mi může projít dítě, které se před pár dny vrátilo z nějaké takové země, a mělo by se třeba prokázat testy, ale to už já neuhlídám,“ konstatovala Kasíková.

Jan Křikava, ředitel 3. základní školy v Rakovníku vnímá jako problém, pokud některý rodič odmítne své dítě nechat otestovat, proto bude rodiče nabádat, aby si svůj postoj rozmysleli.

„V situaci, kdy rodiče dětí odmítnou testování, se vytváří občan třetí kategorie, který bude mít jiný režim. Proto se pokusím rodičům vysvětlit v nějaké zprávě, aby testování za ty dva týdny nějak skousli, a pak se uvidí. Jsou to pouze jednotky rodičů, tak by bylo dobré, aby se se situací smířili, a doufejme, že testování nebude pokračovat,“ pronesl ředitel školy Jan Křikava. Vzhledem k různým opatřením na 3. základní škole volitelné předměty nezačnou hned od počátku září.

Pravidla se dala očekávat

Zdeňka Brabce, ředitele rakovnické 2. základní školy (ZŠ), nastolená pravidla příliš nepřekvapila. „Dalo se to očekávat, a to i ve shodě s doporučeními, která byla již na začátku minulého školního roku. Ve screeningovém testování ani v ostatních opatřeních nevidím zásadní problém. Většina toho je formou doporučení, což je důležité, takže máme určitý manévrovací prostor je přizpůsobit našim specifickým podmínkám,“ konstatoval Zdeněk Brabec, podle něhož je důležité, jak tato opatření přijmou rodiče.

„Mohou nastat určité potíže některým rodičům opatření vysvětlit, když budou trvat na svém postoji a nebudou ochotni toto akceptovat. Nemyslím si ale, že by se jednalo o omezování práv dětí. Jsou tu možnosti jako očkování, testování, kterými se dá takové situaci předejít,“ upozornil Brabec a podotkl, že v loňském školním roce bylo pouze několik rodičů, kteří s nastolenými podmínkami vyloženě nesouhlasili.

Ředitel rakovnické 1. ZŠ Karel Folber věří, že žádný rodič, který by odmítl otestovat své dítě, se nenajde. „V loňském školním roce byli asi tři a chtělo to trochu čas. Pak jim to učitelky vysvětlily. Začíná se ale nanovo a je možné, že se bude jednat o jeden z největších problémů. Pokud se najde takový žák, který se nebude testovat a bude muset mít roušku, nebude moci cvičit s ostatními, bude si muset udržet distanc, nebude to pro něj jednoduché. Museli bychom se s tím nějak popasovat, ale věřím, že takový se nenajde,“ doufá Folber.