„Řešíme to s hygienou a dvě třídy jdou do karantény. Jinak ale zatím vše běží bez větších problémů a doufám, že tomu tak bude, i když v omezeném režimu, i nadále,“ věří ředitel školy Petr Chochola. Očekávané komplikace se zatím vyskytly pouze ve školní jídelně, neboť sem dochází téměř tisíc strávníků.

„Je to obrovské penzum obědů a protočit všechny během tří hodin, aby navíc docházelo k minimálnímu kontaktu, není jednoduché. Ale snažili jsme se udělat všechna možná opatření, děti jsme rozdělili na malou a velkou výdejnu zvlášť pro první a druhý stupeň, aby nestály ve frontách,“ popisuje Chochola. U vstupu do jídelny pomáhají s dezinfekcí zaměstnanci školy. „Pokud by tam nebyli, děti by ji využívaly tak z poloviny. Určité kroky tedy děláme, ale zatím nám opatření nijak výrazně život nekomplikují,“ potvrzuje ředitel ZŠ Komenského v Novém Strašecí.

V 1. základní škole v Rakovníku jsou počty žáků od pondělí opět kompletní. Žáci I. B, kteří byli v karanténě, jsou, co se týče koronaviru, negativní, stejně jako jejich třídní učitelka, pouze dva prvňáčci leží doma s obyčejnou chřipkou. Žádné další problémy se podle ředitele školy Karla Folbra nevyskytly.

„Žáci i zaměstnanci si na roušky zvykli poměrně rychle. Naučili se s nimi manipulovat. Až na pár výjimek je měli všichni a jen ojediněle jsme je museli půjčovat. Také rodiče se snaží být ohleduplní a do školy chodí jen minimálně a s rouškou. Co jsem vypozoroval, tak spoustu věcí chtějí řešit telefonicky, nebo mailem,“ povšiml si Folber.

Rychlou reakci rodičů i dětí si pochvaluje také jeho kolega, ředitel 2. ZŠ Rakovník Zdeněk Brabec. Ve škole zpřísnili opatření týkající se třídních schůzek. Zatím se jich zúčastnili rodiče žáků prvního ročníku, a to pouze jeden z nich, kteří museli přijít v rouškách a vydezinfikovat si ruce.

„Na rodiče apelujeme, aby do budovy nevstupovali, pokud to není nevyhnutelné. Dostali od nás informace, jak mají postupovat, pokud má dítě příznaky infekčních onemocnění a zatím to funguje. Od začátku minulého týdne jsme měli asi jen osm dětí, které jsme poslali z různých zdravotních důvodů domů a některé už se opět zapojily do výuky,“ popisuje Brabec.

Žádné problémy zatím nezaznamenali ani v Čisté, Křivoklátě či ve Mšeci, kde zatím v karanténě není nikdo. „Vyučujeme standardně, tělocvik i hudební výchovu. Ve třídě žáci nemají roušky, ve společných prostorách si je nasazují. Pouze ve školní družině mají děti roušky, protože jsou tam z více tříd. Snažíme se proto, aby byly co nejvíce venku,“ vysvětluje Milan Dvořák, ředitel mšecké školy.