Jedná se o geologicko -paleontologickou a zážitkovou stezku. Najdete ji ve Skryjích a dostala jméno Po stopě trilobita. Slavnostně ji při své nedávné návštěvě Rakovnicka otevřel ministr životního prostředí Richard Brabec spolu s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Františkem Pelcem. Po stezce je provedli a zasvěcený odborný výklad přidali starosta Skryjí Josef Jedlička (na fotografii stojí u trilobita) a vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Petr Hůla. Josef Jedlička upozornil: „Pojali jsme ji netradičně. Je koncipována tak, aby byla vhodná především pro procházky rodin s dětmi. A protože geologie není asi pro veřejnost úplně tak zajímavá jako jiná příroda, tak je udělaná tak, že je rozdělena na dvě části." Konkrétně na část zážitkovou a poznávací. Pokud si rodina vyjde po stezce na procházku, tak se dozví hodně zajímavých informací o zdejší krajině a děti se po ní mohou volně pohybovat a hledat případně své vlastní trilobity.

Starosta Josef Jedlička k nové naučné stezce ve Skryjích vysvětlil: „Řekli jsme si totiž, že klasických naučných stezek, kde jsou stojany a panely, je mnoho a trend se dnes jeví trochu jinak. Jsou různé názory na to, jak interpretovat místní dědictví a my jsme se pro tuto podobu rozhodli po konzultaci s architektkou."

Stezka měří tři a půl kilometru a začíná u muzea, pokračuje ke škole, směrem na Sedlo až do skryjského Luhu. Odvíjí se od faktu, že se ve středním kambriu v okolí dnešních Skryjí a Týřovic nacházel mělký mořský záliv. Žili zde měkkýši, ramenonožci, ostnokožci, nejznámější jsou však trilobiti.
Krajina se stala součástí přírodní památky Skryjsko-týřovické kambrium. (Zasahuje ještě do katastrů obcí Hřebečníky a Týřovice.) Trilobiti zdobí část cesty, po které půjdete vzhůru od skryjského mostu. „Jsou z epoxidové pryskyřice, vlité do betonu," popsal Josef Jedlička.
U stezky najdete také lokalitu, kde si v suti lidé, jak již bylo řečeno, mohou vyhledávat své vlastní úlomky trilobitů. Jsou cíleně směřováni sem, aby zbytečně neporušovali skálu. „Najít celého trilobita je samozřejmě problém," upozornil Petr Hůla.

V této souvislosti je třeba upozornit na zajímavý prvek, který je rovněž součástí stezky. Poblíž suťoviště visí na lankách další odlitky originálů trilobitů.
„Obec Skryje získala jedinečnou sbírku trilobitů od amatérského paleontologa Vladislava Kozáka a propůjčila ji do místní pobočky rakovnického Muzea TGM. A právě v muzeu, kde mimochodem stezka začíná, najdete originál těchto nálezů," upozornil Josef Jedlička.

Vladislav Kozák má dle Josefa Jedličky rozsáhlou sbírku, z níž vybral několik druhů zkamenělin a za výbornou cenu je prodal Obci Skryje.
„Muzeum sice obec neprovozuje, ale se zastupitelstvem jsme se domluvili, že uděláme smlouvu o půjčce a že zkameněliny propůjčíme do expozice muzea, které tak výrazně rozšířilo svoji sbírku o dvaasedmdesát exponátů. Jsou to opravdu pěkné kusy. Je tam čtyřicet druhů fosílií, nejen trilobitů, ale i třeba ramenonožci nebo ostnokožci," dovysvětlil Josef Jedlička.

Jako skoro stoprocentní zvětšený originál trilobita byl označen jeho velký odlitek, který je ozdobou nové stezky. „Když ho přední český paleontolog z University Karlovy Oldřich Fatko viděl, tak si objednal jeden kus také pro sebe, neboť je to prý opravdu skoro až stoprocentně jako zvětšený živý originál," upozornil Josef Jedlička. Na stezce je například také pískoviště, ve kterém si také děti mohou najít trilobita.

Ministr Richard Brabec po vycházce jedinečnou krajinou zdůraznil, že z Křivoklátska bude odjíždět jen s těmi nejlepšími dojmy. „V minulých letech se narvalo, když to řeknu takto, mnoho miliard z různých fondů do akcí, které ne vždy přinesly efekt. O to raději pak vidím akce, které stojí řádově stovky tisíc korun a potěší tisíce lidí ročně, kteří se po stezce projdou a řeknou si, to je hezký nápad."

Zdůraznil, že je dobře, že obce bojují za to, aby dostaly turisty do svých regionů a ukázaly vše, co je tam zajímavého. „Je pak krásné, když se to povede stejně jako tady na skryjské geologické stezce, kam mohou přijít pro zážitky celé rodiny. Architektonicky a z hlediska zpracování je to moc hezká stezka," pochválil Skryjské a Správu chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Richard Brabec.