Obec Skryje se přihlásila do soutěže Vesnice roku.


Konkrétně se jedná o kostel a domy popisné číslo: 13, 7 a 4. „Pochopitelně, že tato památková zóna způsobuje mnohým lidem těžkosti. Třeba už tím, že značně ovlivňuje další možnosti jejich stavebních plánů,“ zdůraznila Jarmila Pajerová.

Žádost o změnu
Zastupitelstvo obce Skryje hodně mrzí, že byla z územního plánu vyhozena realizace čističky. „Nehodili jsme, ale flintu do žita a posíláme žádost na Středočeský kraj, odbor životního prostředí, o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Středočeského kraje,“ doplnila Jarmila Pajerová. Výstavba čističky je ve Skryjích opravdovou nutností. V současné době je kanalizace ve Skryjích pouze dešťová, povrchová v délce jednoho kilometru. U domů jsou jen splaškové jímky, jejichž obsah se z osmdesáti procent odnáší na pole a zbytek se vypouští do povrchových vod.

Vesnice rokuObec Skryje se přihlásila do soutěže o titul Vesnice roku. „Obcí již prošla komise, která kladně ohodnotila především velký počet kulturních akcí, které se u nás, přestože disponujeme malým počtem obyvatel a také malým rozpočtem, konají,“ řekl místostarosta Josef Jedlička. Komise také ocenila péči o zeleň obce a úpravu alejí, polních cest a výsadbu nových stromů.

„S péčí o zeleň nám pomáhají i místní občané, kteří si upravují prostory před svými domky, a to včetně předzahrádek. Přispívají tak k celkovému pěknému vzhledu obce,“ uzavřela starostka Jarmila Pajerová. Do soutěže jsou z našeho okresu přihlášeny ještě Lišany, Slabce a Čistá.