Pokud se chcete vnořit do lesního ticha a pozorovat přírodu a osobitou krajinu, stačí jen vykročit po cestě u skryjského mostu. Trasa stezky dlouhá zhruba dva a půl kilometru vede převážně podél Skryjského potoka. Potkáte na ní osm naučných tabulí s různými přírodními i historickými zajímavostmi.

Nezapomíná na naleziště trilobitů v lokalitě Skryjský luh i samotné Skryje, které proslavil francouzský vědec Joachim Barrande.
Budete–li se chovat tiše a pozorně, spatříte mnoho lesních obyvatel, například mloka skvrnitého, konipase horského nebo kuňku žlutobřichou.
Dále se dozvíte i něco o hospodaření v lesích. Stezka končí v lokalitě V Pařízkách, kde se dotýká turistické stezky ze Skryjí, která pokračuje směrem k hradům Točník a Žebrák.

Na začátku vybudování stezky stála jednoduchá myšlenka. Návštěvníci, kteří přicházeli z Týřova, ještě chtěli pokračovat o kousek dále. Napadlo je odbočit protiproudu Skryjského potoka. Jenomže tam je čekala jen cesta zarostlá kopřivami a netýkavkou.
„To byl první popud k zpřístupnění Skryjského luhu, řekl Pavel Kopecký, revírník v revíru Skryje. Ten tady mnoho let žije a ještě s dalšími nadšenci stál u zrodu stezky.

V první fázi stavby oblastní správa toků vytvořila celkem šest brodů přes Skryjský potok. Pak následovalo vytvoření osnovy informací celé naučné stezky.

Naučnou stezku vybudovali Lesy České republiky. Náklady na její vybudování dosáhly čtvrt milionu korun. Peníze čerpaly ze speciálního programu 2000.
Naplnili tak další část myšlenky, ve které nejen v lesích hospodaří, ale také je postupně zpřístupňují veřejnosti.

„Ať stezka nikdy nezaroste, prošlapávají ji pouze boty lidí, kteří to s přírodou myslí dobře. Ti, kteří přírodě jenom škodí, ať se ji vyhnou,“ zaznělo při oficiálním otevření stezky. Pak následovala procházka s odborným výkladem.

Stezku s ostatními hned pokřtily děti z tábora Lesů ČR. „Táboříme na Branově, a tak jsme toho hned využili a vydaly jsme se na výlet. Přijely sem děti z celé republiky, takže to tady ani neznají,“ vysvětlila jejich vedoucí Táňa Friebertová.