Obec Skryje konečně uspěla. Již léta se soudí o pozemky přilehlé k místní bývalé škole. Spor vede s Českou republikou.Rakovnický soud na základě doporučení Nejvyššího soudu žalobu státu zamítl a uznal, že pozemky patří obci, a to díky takzvanému vydržecímu právu. Skryjští tedy konečně zaznamenali vítězství.

Starosta obce Václav Jelínek příznivý rozsudek okomentoval slovy: „Jsme spokojeni, byť to není definitivní rozhodnutí.“
Vynášení rozsudku soudkyní Marií Faltýnovou rovněž přihlížela bývalá starostka obce Skryje Jarmila Pajerová: „Je to pro mě šok, ale příjemný šok. Já sporem, jak dobře víte, totiž již léta intenzivně žiji.“ Soudkyně Marie Faltýnová po vynesení rozsudku konstatovala, že se za celou svoji kariéru s tak složitým případem nesetkala: „Jedná se o otázku složitého právního posouzení, k němuž je nezbytná znalost prvorepublikových a rakouskouherských právních předpisů, jejichž výklad je náročný.“

Vysvětlila, že se jedná o právní předpisy, které se již několik desítek let nepoužívají. Bylo tedy hodně složité některé z těchto předpisů dohledat, a to zejména prováděcí předpisy. „Bylo třeba z historických pramenů prokázat skutečnosti, které odpoví na zásadní otázky týkající se například školních obcí, obecních škol, jejich právní subjektivity, otázky politických obcí ve vztahu k obecním školám, jejich financování a tak dále,“ dovysvětlila ještě k případu rakovnická soudkyně Marie Faltýnová.

Rozsudek ještě není pravomocný, státní zástupkyně se proti němu může odvolat ke Krajskému soudu. Ten bude v nejbližší době projednávat soudní spor o zmíněnou budovu školy. Na tu si pro změnu dělá zálusk Hlavní město Praha.