Pořad Fenomény kolem nás (TV Public) – Sága rodu Kolbenů tentokrát zavede televizní diváky na Křivoklátsko. Majitel mlýnů ve Šlovicích a Slabcích Petr Čech vysílání pořadu okomentoval: „S radostí si vám dovoluji sdělit, že se podařilo splnit slib, který jsem dal poslední sobotu v září loňského na oslavách 90 let od spuštění prvního mlýnu na elektrický pohon ve Slabcích a 100 let elektrárny ve Šlovicích, vybudovaných mým dědečkem Václavem Čechem.“

Jak jsme vás již před několika měsíci informovali Petr Čech slíbil, že navštíví v Mnichově Jindřicha Kolbena a jeho choť Andree Kolbenovou: „Slib jsem splnil. S našimi významnými profesory z ČVUT Janem Mikešem a Marcelou Efmertovou a samozřejmě také se štábem TV PUBLIC jsme byli velice přátelsky přijati manželi Kolbenovými.“

Záznam z toho setkání spolu se záběry z Křivoklátska můžete vidět v televizi. Dodejme, že do Mnichova se televizní štáb vydal z prostého důvodu, který vysvětlil Petr Čech: „ Zatím co příbuzní Václava Čecha se dostavili na oslavu ve velkém počtu, příbuzní Emila Kolbena na oslavách chyběli z důvodů zdravotních.

„Přitom bez našeho českého velikána Emila Kolbena, který dodal Václavu Čechovi strojní a elektrotechnické zařízení by v naší vlasti, ve Slabcích i Šlovicích a značným dílem i ve světě došlo k využití střídavého proudu mnohem později a tím i ke zpomalení druhé průmyslové revoluce,“ dodal Čech.