Máme se rádi, chceme společně hledat a nalézat, čím můžeme prospět Evropě, řekl mimo jiné starosta Slaného.


Starostové

Proč právě tato dvě města, na to dali odpověď hned v úvodu oba jejich zástupci: „Spojuje nás velikost, blízkost, příslušnost k Středočechům, historie, přítomnost i budoucnost,“ řekl rakovnický starosta Zdeněk Nejdl. Slánský Ivo Rubík jako důvody k setkání vyjmenoval tradice táhnoucí se staletími, úzké vazby mezi oběma městy. „Máme se rádi, chceme také společně hledat a nalézat, čím můžeme být prospěšní Evropě,“ zaznělo z jeho úst.
Setkání o vazbách Slaného a Rakovníka napříč staletími a z nejrůznějších pohledů lidského konání zahájil společný zpěv slavnostního Svatováclavského chorálu. Celá konference byla rozdělena na dopolední část víceméně archeologickou, urbanistickou a historickou, zatímco odpolední převážně kulturně-umělecký program se přenesl do výstavní síně slánského muzea mezi grafiku a plátna Václava Rabase.

Dopoledne
Dopolední program moderovala ředitelka Státního okresního archivu Rakovník Renata Mayerová a postupně pozvala k mikrofonu Natalii Venclovou z Archeologického ústavu AV ČR (Keltové na Novostrašecku), Vladislava Razíma z Národního památkového ústavu (Rakovník a Slaný – vypovídací hodnota středověkého urbanismu) a jeho kolegyni Evu Volfovou (Poznámky k urbanistickému a architektonickému vývoji Rakovníka a Slaného v posledních 70 letech). Jan Černý ze Státního okresního archivu Rakovník seznámil přítomné s nejčastějším obsahem korespondence mezi Rakovníkem a Slaným v 16. století, Bohdan Zilynskyj z Pedagogické fakulty UK Praha připomněl dva lékaře ze Slánska - Josefa Dundra a Matěje Dobromila Štemberu. Oba se za svého působení v Rakovníku stali významnými strůjci bádání o jeho dějinách. Božena Franková z Vlastivědného muzea ve Slaném se poté pochlubila záchranou lidové architektury na Slánsku a Novostrašecku.

Odpoledne
Počátek odpoledního programu patřil dílu Václava Rabase, který svou malířskou přízeň dělil spravedlivě právě mezi Slánsko a Rakovnicko.O jeho životě a díle zasvěceně pohovořil ředitel Rabasovy galerie v Rakovníku Václav Zoubek. A bohatý program počítal ještě s vystoupením Miloše Sládka z Památníku národního písemnictví (O Boženě, Oldřichovi a třech králích…), Věry Brožové z Ústavu pro českou literaturu (Historické prózy Zikmunda Wintra a Koldy Malinovského), Jany Krotilové z Prahy (Krajský úřad rakovnický se sídlem ve Slaném), Zdeňka Víška z Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném (Politik Alois Pravoslav Trojan) a Jana Krška ze Státního okresního muzea Rakovník (Specifika pramenné základny k dějinám jednoty katolického duchovenstva v letech 1918 – 1920 na Rakovnicku a Slánsku).

Zdařilé a v mnohém objevné slánské setkání zakončil koncert z díla Vítězslava Nováka v podání klavírního tria ArteMiss.