Slavnost Těla a Krve Páně, tzv. „Božího Těla“ přilákala do Křivoklátu velké množství věřících i ateistů. Jde sice o církevní svátek, ale i zároveň také o překrásnou podívanou… Tu v kostele svatého Petra v Křivoklátě - Amalíně započala mše svatá. Celebrantem byl rakovnický vikář Ján Petrovič.
Po ní se vydal průvod ke čtyřem venkovním oltářům - uctívání Nejsvětější Svátosti Oltářní. Následovalo svátostné požehnání v kostele sv. Petra.


Slavnost

A jaký to svátek věřící v Křivoklátě vlastně slavili? To nám vysvětlila jedna z účastnic, fotografka Jana Jirásková: „Pohyblivý církevní svátek Těl a Krve Páně je slavený od 13. století. Součástí mše svaté je zvykem uspořádat slavné procesí. V čele průvodu je nesena monstrance pod baldachýnem postupně ke čtyřem venku umístěným oltářům, ozdobeným břízkami, jejichž větvičky mají podle lidové víry magickou moc. Zaručují dobrou úrodu, chrání dům.“

Také na Křivoklátě byly družičky, oblečeny v bílém a sypaly před kněze plátky květin. ( Nejčastěji to bývají plátky růží a pivoněk.)
„Kněz kráčí pod baldachýnem a nese v monstranci Nejsvětější svátost - velkou hostii proměněnou v Kristovo tělo,“ dovysvětlila ještě k malé, ale jistě významné slavnosti na Křivoklátě – Amalíně Jana Jirásková.
Půvabné procesí doprovázela hudba a na Křivoklátě též s důstojností sobě vlastní milí hosté: Rakovničtí ostrostřelci.