Strategického plánu se město Rakovník letos nedočká. Zatímco minulý rok těsně po komunálních volbách Marek Pavlík za politické uskupení Společně pro Rakovník tvrdil, že onen plán je jednoznačnou prioritou a v případě, že se ho nepodaří vytvořit, přijme politické uskupení veškerou zodpovědnost.

Dnes je vše jinak. Nikdo zodpovědnost nevyvodí a strategického plánu se Rakovničané dočkají nejdříve v roce 2012.

Necelý měsíc po loňských komunálních volbách zástupce za Stranu zelených Marek Pavlík, který byl na kandidátce politického uskupení s názvem Společně pro Rakovník, tvrdil, že strategický plán je prioritou strany a že do konce roku 2011 bude hotov. Přesně podle koaliční smlouvy s rakovnickou ODS. „My, jako Společně pro Rakovník, jsme si to vzali jako prioritu koalice. Pokud se nám to nepodaří, převezmeme veškerou zodpovědnost,“ přislíbil Pavlík v rámci listopadové Občanské kavárny s tím, že spolu s místostarostou Janem Šváchou se v poslední den listopadu zúčastní semináře. „Dlouho jsem nevěděl, co strategický plán rozvoje města znamená. Spolu s Janem Šváchou jedeme poslední den v listopadu na seminář pro získání podrobnějších informací,“ komentoval tehdy Pavlík. Slib o vytvoření strategického plánu Pavlíkovi na zasedání zastupitelů připomněla Pavlína Čiberová.

„Na Občanské kavárně jste řekl, že strategický plán bude hotov do konce letošního roku, jinak že vyvodíte osobní zodpovědnost,“ reagovala Čiberová, když se od zastupitelů, stejně jako úzké zastoupení Rakovničanů, dozvěděla, že strategický plán letos nebude.

V letošním roce chce koalice pouze podniknout kroky k rozjetí zpracování plánu. O vytvoření strategického plánu nikdo na jednání nehovořil.

„Nepamatuji si přesně, jak jsem to tam tehdy formoloval. Nechci o tom polemizovat. Pokud se nám podaří do konce roku rozjet přípravu strategického plánu, tak to bude úspěch. Jestli za to přijmu nějakou osobní zodpovědnost, na to nechci nijak reagovat. Nevěděl jsem dříve spoustu okolností, které vzniku plánu bránily,“ reagoval Marek Pavlík.

A co přesně je napsáno v koaliční smlouvě k vytvoření strategického plánu? Smluvní strany, tedy rakovnická ODS a Společně pro Rakovník, se dohodly, že zajistí zpracování strategického plánu rozvoje města Rakovníka, ve kterém bude zpracován výhled do roku 2020.
Je tak více než zřejmé, že tento bod koaliční smlouvy vedení rakovnické radnice a města nesplní ve stanoveném termínu.