Právě dnes krajští radní na svém zasedání s největší pravděpodobností rozhodnou o původně schváleném sloučení výše zmíněných institucí. Proti záměru, který měl být realizován do konce letošního roku, se nyní ohradil radní Karel Hořčička, která má oblast kultury a památkové péče na starost. Proti sloučení také otevřeným dopisem orodoval ředitel Rabasovy galerie Rakovník Václav Zoubek. 


„Seznámil jsem se s podklady, které úřad sesbíral od chvíle, co byl záměr na sloučení obou institucí schválen a myslím, že by sloučení nic dobrého nepřineslo,“ reagoval na dotaz Deníku radní Středočeského kraje Karel Horčička. 


Schválení záměru na sloučení galerie a muzea vzbudil veliký zájem ze strany odborné veřejnosti. Podle krajské mluvčí Heleny Frintové se také objevily lživé informace o tom, že muzeum a galerie byly sloučeny a Rabasova galerie tak byla definitivně zlikvidována. Od původního záměru vedení Středočeského kraje upouští, jelikož by sloučení údajně nepřineslo významné změny. 


Středočeský kraj se také nechal slyšet, že debata o sloučení „nesloučení“ splnila účel. O osud Rabasovy galerie v Rakovníku tak zajímala i Asociace muzeí a galerií a další odborné instituce. Záměr přitom splnil účel. Úřad transparentně sbíral údaje o zaměstnancích obou institucí a porovnával možnosti provozních zlepšení. Z výsledků srovnávání vyplynulo, že model budoucího provozu sloučených institucí nepřinese významné změny. A současně z intenzivního kontaktu s galerií vyplynuly i přesnější metodické postupy. „Věřím, že tato publicita Rabasovy galerie přispěje ke zvýšení návštěvnosti akcí pořádaných Rabasovou galerií,“ uzavřel radní Karel Horčička.