Dokument byl pro ně silným zážitkem. Sledovali ho s velkou pozorností. Dosud se s podobným nesetkali. „Nejtěžším úkolem bylo ovšem najít vhodného pamětníka, který by s dětmi po filmu besedoval. Podařilo se nám najít Vladimíra Baziku z Prahy," zkonstatovala Milena Bláhová, učitelka dějepisu.

Vladimír Bazika pracoval v ČKD. Po celý život sám aktivně sportoval a o sport se zajímal. Do pětaosmdesáti hrál rekreačně volejbal, nyní v devadesáti letech ještě pravidelně plave, chodí do lesa. Je známým mykologem, pořádá výstavy hub a besedy pro žáky.

Pamětník pohovořil o hokejistech z dokumentu, které znal, i o zápasech, které osobně navštívil Pak krátce charakterizoval dobu po roce 1948, 1968 a normalizaci. Žáci se vyptávali na osoby hokejistů, tehdejší výzbroj, rozdílnost uložených trestů (12 let i 6 měsíců ), jejich propuštění po 6-ti letech, v roce 1955. Přes kladenské hokejisty se společně dostali až k dotazu na způsob privatizace Poldi Kladno.

Celou besedu řídila Milena Bláhová, doplňovala ji otázkami na pamětníka. Vysvětlovala dětem uvedená fakta, protože dobu, o které byl dokument, budou v dějepise probírat až ve druhém pololetí.

Zhlédnutý dokument i beseda byly pro žáky silným zážitkem. Vyslechli řadu důležitých informací. K obojímu se ještě vrátí v hodinách dějepisu v průběhu roku.

„Jsem velmi spokojena s výběrem pamětníka a jeho ochotou přijet za námi do školy. Akci hodnotím jako velmi zdařilou a pro žáky přínosnou, proto se k Příběhům bezpráví každoročně vracím," zhodnotila učitelka Milena Bláhová.