Město vlastní tři čtvrtiny kanalizace, jedna čtvrtina patří VKM. Naproti tomu většinu vodárenské infrastruktury vlastní VKM, menšinu Nové Strašecí. Proto město nedosáhne na dotace z Evropské unie.

Navíc obyvatelé platí za vodné a stočné společnosti VKM téměř 93 korun. Například v Rakovníku, kde je firma Ravos, lidé platí necelých šedesát sedm korun za metr kubický.

Po směně by Novému Strašecí připadla celá kanalizace a VKM celý vodovod.

Na posledním jednání valná hromada VKM směnu neschválila. I když pro ni hlasovalo více jak padesát procent akcionářů, dva největší, město Kladno a město Mělník, směnu nepodpořili. Pro schválení bylo potřeba pětasedmdesát procent hlasů.

S ředitelem VKM Josefem Živnůstkem zástupci města dojednali, že se nejprve uskuteční směna a pak se zaktualizuje cena majetku z roku 2012. Město Kladno chce opačný postup. To bylo zřejmě jedním z důvodů neschválení směny.

Starosta města Karel Filip situaci kolem jednání valné hromady okomentoval: „Obchodní ředitel VKM Josef Živnůstek s naším městem jednal a navrhl za VKM řešení, se kterým rada města souhlasila.