Rada města Rakovník se rozhodla zveřejnit záměr na pronájem smuteční obřadní síně v Rakovníku. Nájemník bude muset provozovat pohřební služby a zajišťovat smuteční obřady v souladu se zákonem o pohřebnictví.

„Minimální nabídková cena za pronájem byla stanovena na 360 tisíc korun za rok. Pronájem bude od 1. ledna 2010,“ uvedl mluvčí rakovnické radnice Jan Polák. V rámci vyhodnocování nabídek bude také brán zřetel na soupis poskytovaných služeb včetně účtované ceny za pronájem smuteční obřadní síně při konání smutečního obřadu. Jedná se jak o fyzické osoby, tak i další subjekty.