Ke keramickým kuličkám se v Rakovníku píše dávná historie. V místním závodě Keram se totiž kuličky začaly vyrábět bezmála před sto lety. První soutěž v kuličky, takzvaná Zlatá kulička, se v Rakovníku uskutečnila už 1. června 1975. Z podnětu duchovního otce Václava Choury ze závodu Keram se tehdy sešlo na rakovnickém náměstí 54 finalistů školních kol z celého okresu. V té době se jednalo o velkou událost, o kterou se zajímala také tehdejší televize.

Kategorie nejmladší děti (narozené 2010 - 2012)
1. Tadeáš Němec
2. Mikoláš Icha
3. Ondřej Špaténka

Kategorie mladší děti (narozené 2007 - 2009)
1. Anetka Poštová
2. Aleš Vorel
3. Eliška Hrčková

Kategorie starší děti (narozené 2004 - 2006)
1. Martin Šmíd
2. Matěj Vostárek
3. Marie Matásková

Kategorie dospěláci
1. Jaroslav Zach
2. Jindřich Novák
3. Miroslav Tlustý