Socha Jana Husa, která byla v létě usazena na svah u hradu Krakovec se dle starosty obce Petra Jelínka těší stálému zájmu turistů: „Velmi často se lidé u ní fotí. Náctiletá děvčata dokonce sedají mistru Janu Husovi na klín!“

Na úpravách prostranství kolem sochy obec stále pracuje. „Z krajského úřadu jsme dostali dotaci nejen na obnovu veřejného osvětlení, ale také na obnovu pěšin ve stráni, mířících k soše Husa. Jsou hodně vytížené. Je zde potřeba ještě udělat takové pěšiny, aby měly nejen úroveň, ale aby se po nich dalo k soše i bezpečně dojít,“ zdůraznil Petr Jelínek.

Pomalu končí turistická sezóna, a co se týká odpadků, je Petr Jelínek letos spokojen. „Na nepořádné lidi si nemůžeme stěžovat. Turisté byli letos opravdu ukáznění. Vyplatilo se nám, že jsme obec osadili novými odpadkovými koši. Musím pochválit i pejskaře, kteří po svých pejscích uklízí. Ne všichni, ale je vidět že se většina snaží, tento problém se zlepšil,“ dodal starosta Jelínek. ⋌