Nyní je hotový projekt na kompletní rekonstrukci tohoto náměstí. Řešil hlavně komunikace, parkoviště a zeleň. Projektant ale dotvářel i detailní podobu, zastupitelé ho proto požádali, zda by do prostoru nezakomponoval také sochu.

„Nové náměstí je vlastně na zbořeništi. Kdysi tu stála novogotická fara a největší statek v obci, Burianův, dříve Plachých. Sochu jsme umístili právě na toto místo. Je to tak trochu symbolické," popisoval starosta městyse Tomáš Valer. Socha svatého Jana Nepomuckého stávala na náměstí Jiřího Holého. Na konci dvacátých let dvacátého století ji zničil neznámý vandal. Zůstal z ní jen podstavec. Vloni byl vypsán dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj.

Starosta Tomáš Valer tuto možnost opravy sochy přednesl zastupitelům: „Příliš jsem nepočítal, že bychom do tohoto projektu šli, protože máme spoustu dalších věcí, které potřebují opravit, ale zastupitelstvo se toho hned ujalo. Podali jsme s úspěchem žádost."

Dále zastupitelé navázali spolupráci se sochařkou Helenou Štěrbovou z Kozojed. Sochařka vytvořila sochu zcela novou, protože se nezachovaly ani fotografie. Za vzor posloužila socha ze stejného období. Originální byla barokní z konce 18. století. Sochařka si odvezla do svého atelieru podstavec, který rovněž opravila. Sochu ale vytvořila z jiného pískovce, protože podstavec nebyl příliš trvanlivý vůči povětrnostním podmínkám.
Jen pro zajímavost, v obci jsou ještě další dvě sochy: svatý Juda Tadeáš a svatý Prokop, které se zachovaly. Údajně tu byla ještě socha svatého Vavřince, patrona chmelařů, která se nezachovala.

Náměstí Karla Buriana dnes vyhlíží úplně jinak. Jak vypadalo dříve, ukazuje už jen několik historických fotografií. „Dnes si to skoro neumíme představit. Naproti škole hned na hranici silnice stály domy. Když jsme kopali kanalizaci, narazili jsme na základy domů," řekl starosta Tomáš Valer.

Bouraly se až v 70. letech minulého století. Pamětníci si ještě vzpomínají, že když se na silnici prášilo, prach se odrážel od zdí protějších domů rovnou do oken. Dnes je tam trávník.

Náměstí začíná měnit podobu už dnes. Naproti základní škole už je nové parkoviště. V nové studii, se kterou se seznámili i místní obyvatelé, se totiž počítá s tím, že se parkovací plochy přesunou mimo střed náměstí. Část parkovacích míst vznikla už nyní před farskou stodolou. Další parkovací plocha je navržena za budovou hostince. Dále zmizí prach z cest uprostřed náměstí, protože budou vyřešeny jinak. Počítá se i s obsluhou kulturního domu a restaurace. Prostředí zpříjemní vodní prvek.

Novou podobu by mělo náměstí Karla Buriana mít zhruba za dva, tři roky. Celkový rozpočet na rekonstrukci je zhruba šest milionů korun. Zatím jsou práce hrazeny z prostředků městyse. Pokud se objeví dílčí dotace, zastupitelé ji využijí.