Barokní socha svatého Jana Nepomuckého je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a k vidění je na naučné stezce Lesů ČR a vede kolem ní také žlutá turistická trasa směrem na Písky. Socha z hrubozrnného pískovce musela být nejprve očištěna, až poté mohli restaurátoři začít s výrobou uražené ruky.

„Nová je měděná a následně pozlacená svatozář i kříž. Speciálním vápenným materiálem se obnovily spáry a akrylové barvy zvýraznily latinský nápis na podstavci,“uvedl Václav Bašta, krajský ředitel Lesů ČR v Brandýse nad Labem.

Socha včetně podstavce dosahuje téměř šestimetrové výšky. Znázorňuje světce, který drží v pravé ruce křížek a v levé biret, liturgickou pokrývku hlavy. Jan Nepomucký patřil v baroku k nejvýznamnějším světcům rakouské monarchie. Byl českým patronem, a také patronem hraběte Jana Josefa z Valdštejna, majitele křivoklátského panství. Ten uspořádal na počest císařovny Alžběty Kristýny v roce 1721 nákladný hon. Upomínkou na tuto událost měla být socha umístěná o dva roky později v lesích v Alžbětině revíru v kruhu pravidelně vysázených lip.

„Přestože to historické prameny neuvádějí, je pravděpodobné, že socha pochází z dílny proslulého Matyáše Brauna. Architektonický návrh podstavce se připisuje F. M. Kaňkovi, který s Braunem v letech 1710 až 1731 spolupracoval,“ dodala Eva Jouklová.