Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stál pravděpodobně od roku 1730 bez větších oprav. Dílo pochází z dílny přílepského sochaře Vachtla a je vyrobeno z přílepského pískovce. Celková výška sloupu je 630 cm, samotná socha 190 cm.

Jeho stav už ale nebyl dobrý a vyžadoval restaurátorský zásah. Protože vlastníkem sloupu se sochou je Římskokatolická církev, která neměla finanční prostředky na jeho záchranu, uzavřel městys Kněževes s církví smlouvu o výpůjčce. Podrobnosti dále uvedla starostka městyse Alena Králíčková: „Podařilo se získat dotaci z ministerstva kultury v rámci Havarijního programu ve výši 75 tisíc korun. Samotné restaurátorské práce provedl akademický sochař a restaurátor Jan Turský ze Sosně."

Socha se vrátila na místo v pravý čas, což obyvatelé Kněževsi netušili. Bylo to osmého prosince. V tento den Římskokatolická církev uznává a oslavuje Neposkvrněné početí Panny Marie (latinsky Immaculata conceptio). Je to početí Marie, budoucí matky Ježíše Krista, jejími rodiči Annou a Jáchymem bez poskvrnění dědičným prvotním hříchem.