V Rakovníku loni vypravilo město celkem dvanáct pohřbů. „S městem máme uzavřenou smlouvu na částku deset a půl tisíce za jeden sociální pohřeb,“ uvedl pro Rakovnický deník Antonín Dalla Valle z pohřební služby Memoria Rakovník. Pokud je zahájeno dědické řízení, městu pohřeb proplatí dědicové. V případě, že stanovený notář nenajde žádné příbuzné, proplácí městu náklady na pohřeb Ministerstvo pro místní rozvoj. „Urna je uložena na jeden rok. Pokud se do té doby o ni nikdo nepřihlásí, je pak popel rozptýlen na vsypové a rozptylové loučce u rakovnické obřadní síně,“ dodal Dalla Valle.

V Novém Strašecí se loni muselo město postarat jen o jednoho nebožtíka. Novostrašecký rozpočet takový pohřeb stojí od deseti do dvanácti tisíc. Sociální pohřby se ovšem netýkají jen finanční stránky, jde také o spoustu zařizování. „V případě těchto pohřbů je zesnulému zařízen převoz, vybraná rakev a oblečení. Pokud je ovšem k dispozici, pokud není, použije se rubáš,” řekl Luboš Šaroch, majitel pohřební služby v Novém Strašecí. A dodal, že sociální pohřby se vypravují bez obřadu. Vždy se hledají rodiny a příbuzní zesnulých, kteří by se postarali o jejich uložení do rodinných hrobů. Pokud se ale žádná rodina nenajde, je urna uložena na novostrašeckém hřbitově ve společné hrobce.

Kolem třech sociálních pohřbů ročně vypraví na své náklady město Jesenice. Městský rozpočet sociální pohřeb stojí kolem dvanácti a půl tisíce. „Pokud po sobě zanechal nebožtík nějaké dědictví, ale jeho výše nepokryje náklady pohřbu, hradí ho město. Část peněž se pak uhradí z dědictví a zbytek městu proplatí Ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedl pro Deník Jan Polák, starosta města Jesenice.

Městský úřad Jesenice hradí pohřby také svěřencům z Domava Krajánek, který je ve městě a stará se o osoby s mentálním postižením a jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. „ Toto máme nařízené soudem, protože jsme určeni jako opatrovníci klientů domova,“ vysvětlil Polák. Město pak zahájí dědické řízení a z majetku svěřenců se následně pokryjí náklady spojené s pohřbem. Pokud ale žádný majetek po klientech domova nezůstal, je to s proplacením stejné jako u ostatních sociálních pohřbů. Částku vrací do městského rozpočtu ministerstvo. „Urny ze sociálních pohřbů ukládáme na městském úřadu na určené místo. Po vyřízení dědického řízení předáváme ve většině případů urnu pozůstalým,“ dodal Polák. Pokud se ale nikdo kdo by měl o urnu zájem, nenajde, je popel rozptýlen na jesenickou vsypovou loučku.

V obcích na Rakovnicku se vypravují sociální pohřby minimálně. Ve většině případů jde o několik pohřbů za několik let. „V minulém roce jsme v Lubné nevypravili žádný sociální pohřeb,“ uvedl Pavel Soukup, starosta obce Lubná. Odlišná situace od ostatních obcí je v Kolešovicích, kde vypravuje obec pohřby zejména klientům místního domova důchodců. „Sociálních pohřbů vypravíme zhruba deset ročně, ale nepamatuji si, že by mezi nimi byl nějaký občan Kolešovic,“ uvedl starosta obce Kolešovice, Martin Dvořák.

Autor: Renáta Fryčová, Monika Michálková