Rakovničtí i krajští úředníci jednají o možnosti zařazení rakovnické sokolovny do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2012 vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Z tohoto programu se poskytují příspěvky zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Právě sokolovna v Rakovníku patří mezi architektonické skvosty ve městě. Najdete na ní celou řadu původních stavebních prvků. Ty však již dosluhují.

„To se stalo například u vstupního schodiště, kde se začalo propadat původní betonové lože. Toto schodiště nechalo město Rakovník během letních prázdnin opravit za cenu bezmála sto čtyřicet tisíc korun,“ komentoval Jan Polák, mluvčí rakovnické radnice.

Ten dále zdůraznil, že město již má v plánu postupně sokolovnu opravit. Právě s tím by mohlo pomoci zařazení rakovnické sokolovny do programu pro záchranu architektonického dědictví. Tento program naplňuje závazky České republiky, které vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. „Peníze tak lze čerpat na obnovu kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Finanční prostředky lze čerpat pouze k záchraně těch částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Nelze tak financovat např. opravu elektrických rozvodů a podobně,“ doplnil Polák.

Rakovničtí radní nakonec souhlasili s podáním přihlášky do zmiňovaného projektu. Pokud Rakovník uspěje, musí město každý rok podávat žádosti na jednotlivé etapy oprav. Součástí žádosti musí být i takzvaný „Projekt záchrany kulturní památky“ a zhotovená projektová dokumentace na celkovou obnovu sokolovny s tím, že v případě zařazení do programu bude zhotovena dílčí podrobnější dokumentace pro jednotlivé etapy.

„Město Rakovník má v současné době k dispozici vypracované průzkumy a detailní zaměření stávajících konstrukcí, které tak budou hlavním podkladem pro zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Tyto průzkumy provedla v roce 2008 na základě vyhodnocení zadávacího řízení společnost A1 z Českých Budějovic,“ dodal mluvčí radnice Polák.