To vzniklo v roce 2013 při místním Gymnáziu Jana Amose Komenského. Kromě pěkných hereckých výkonů je třeba pochválit také fakt, že si soubor humornou hru napsal sám.

Přesvědčivé výkony všech aktérů na pódiu byly po zásluze oceněny potleskem přítomných diváků. Ti už se nemohou dočkat další nastudované divadelní hry. Proč zrovna Divadlo Bedřych? Studenti prý kdysi hráli vědomostní hru. Kdosi měl popsat Bedřicha Smetanu. A tak řekl: Je to pán, který skládá písničky a je to 3% alkohol. To všechny pobavilo. Proč je tam y? Prostě z recese.