Nové přípravné soudní jednání je naplánováno na čtvrtek 1. září. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o přípravné řízení, není jednání veřejné. Obě strany se tak seznámí s požadavky soudu, budou vyzvány například k doplnění důkazů a podobně. „Jediné, co v tuto chvíli víme, je, že bylo nařízeno přípravné jednání u rakovnického soudu," řekl na tiskové konferenci starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD).

Předseda senátu Miroslav Kalný, kterému byl pracovně právní případ přidělen, dal počátkem dubna oběma stranám tříměsíční dobu na nalezení možné mimosoudní dohody a jednání u mediátora. K dohodě ale nedošlo, a to kvůli rozdílným peněžitým požadavkům na vyrovnání. Jak se Rakovnickému deníku podařilo zjistit, zatímco bývalá tajemnice úřadu Eliška Holková požaduje po Městu Rakovník částku 1,2 milionu korun coby náhradu za ušlou mzdu, rakovnická radnice nabídla částku mnohem nižší 40 tisíc korun. Už tehdy se místostarosta města Miroslav Samaš (ANO) nechal slyšet, že k částce dospěli radní po dlouhé debatě. „Shodli jsme se na částce ve výši čtyřicet tisíc korun s tím, že současně Město Rakovník nebude uplatňovat soudně žádné finanční nároky vůči bývalé tajemnici."

„Radní však dále konstatovali, že případné poskytnutí uvedeného plnění v rámci soudního smíru nemá charakter kompenzace za neplatné odvolání z funkce či neplatné rozvázání pracovního poměru," doplnila informace Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice a Městského úřadu Rakovník.

Místostarosta Miroslav Samaš pak vysvětlil, jak rakovničtí radní došli ke čtyřiceti tisícům korun. Nechal se slyšet, že v celém sporu by Město Rakovník přišlo o mnohem více peněz, a to i v řádu statisíců, i tehdy, kdyby soudní spor vyhrálo. Soud totiž ne vždy uzná plnou výši nákladů, jelikož advokátní kanceláře mají stanovený ceník. Proto přihlíží na stanovené tabulky, které obsahují vyčíslené náklady právě za jednotlivé úkony.

„Trváme na tom, že byla paní tajemnice odvolána podle zákona," sdělil Miroslav Samaš.

Zatímco Eliška Holková se domnívá, že byla z funkce tajemníka úřadu v první polovině roku 2015 odvolána neoprávněně a kvůli tomu podala na Město Rakovník žalobu, vedení rakovnické radnice je zcela opačného názoru. Starosta Pavel Jenšovský tehdy Rakovnickému deníku řekl, že tak učinil vzhledem k vážným pochybením.

„Zjistil jsem několik závažných porušení zákonných povinností na straně paní tajemnice, přičemž za nejzávažnější považuji opakované překračování pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (rozsah pravomoci je na úřadě dán „Pravidly", která schválila rada dne 25. dubna 2012, pozn. red.) a opakované přisvojení si pravomoci rady jako kolektivního orgánu samosprávy," vysvětlil Pavel Jenšovský.