Šlo o nebezpečné společenské a zavrženíhodné chování, tvrdil státní zástupce. Byl to exces, oponoval obhájce.

Senát rakovnického okresního soudu v čele se Stanislavem Kosem ho shledal vinným ve všech třech bodech obžaloby. Šípek byl obviněn ze zneužití pravomoci veřejného činitele, zpronevěry a podvodu. Ke všem činům se přiznal. „Lituji toho a udělám vše pro to, aby byla škoda, co nejdříve uhrazena,“ řekl exstarosta Šípek, který si ponechal lhůtu k odvolání. Kauzu by pak řešil krajský soud.

Rozsudek
Šípek podle státního zástupce Jaroslava Schőlera využil situace, která panovala v zastupitelstvu Karlovy Vsi, kdy nebyl zastupiteli vůbec kontrolován, zfalšoval zápis z jednání zastupitelů a půjčil si na obec od firmy Ekvita Euro Kladno ve třech splátkách půjčku ve výši přesahující 1,5 milionu korun. Jakým způsobem ale s vypůjčenými penězi naložil, není podle zástupce dnes doložitelné. Dále vybíral z běžného účtu obce finance a nikdo neví, kde skončily, a nakonec podvodně přemluvil zastupitele, aby se vzdali svých odměn (celkem 68 tisíc), a ty pak byly obětovány kvůli fiktivní žádosti o dotaci, přičemž žádost o ni Šípek nikdy nepodal.

Šípek se sice ke všemu přiznal, ovšem relativizoval celkovou vypočtenou výši škod. Podle něho pro obec za tyto vypůjčené peníze jeho stavební firma udělala řadu prací, které si nefakturovala. Podle zákona by ve chvíli, kdy by škody byly menší, než o kterých se hovořilo při hlavním líčení, došlo by ke snížení trestní sazby. Obhájce Šípka požádal právě o nové přehodnocení škod soudním znalcem. Soudce Kos jeho návrh zamítl s tím, že má dostatek postačujících důkazů.

Obhájce při své závěrečné řeči poukazoval především na dosavadní bezúhonnost klienta, na to, že spolupracoval na objasnění případu s policií, že výše škod není taková, o níž se hovořilo v žalobě, a především, že již nyní se Šípek snaží způsobené škody uhradit. „Stojí před soudem poprvé a určitě naposledy,“ řekl obhájce. Soud k polehčujícím okolnostem přihlédl a zvolil trest ve spodní hranici sazby, ta má interval od 3 do 10 let.