„V těchto ulicích chodníky nejsou, ale pouze komunikace, na níž navazuje zelený pás a pak jsou rodinné domy. Místo zeleného pásu se postaví chodník, tam kde to bude možné, se ponechá i veřejná zeleň, ale vzhledem ke stísněnosti prostoru jí moc nebude. Potřebujeme, aby lidé chodili po ulicích bezpečně,“ vysvětluje starosta Jesenice Jan Polák. Stavbu chodníků provádí firma Ave Kladno za zhruba 1 milion korun. Chodníky by měly být hotovy do konce srpna.

Sokolovna ve Všetatech se pyšní novou střechou

Všetatská sokolovna, kde se pořádají různé kulturní akce, se může pyšnit novou střešní krytinou. „Střecha nad tímto kulturním zařízením protékala, zjistilo se to hlavně tehdy, když přišly přívalové deště. Proto jsme požádali o dotaci u krajského úřadu, neboť kraj vyčlenil v rámci projektu Obnova venkova tisíc korun na obyvatele. Uvidíme, zda s žádostí uspějeme,“ říká starosta Všetat František Závora. Dotace by v tomto případě měla činit více než 150 tisíc korun, spoluúčast obce by činila 40 tisíc korun. Sokolovna, která je v majetku obce, je již zateplena, zbývá už tedy pouze doladit vnitřek. „Už i sál je hotový, chybí jen dodělat podlahy,“ dodává starosta.

Keramické obklady využijí na rekonstrukci školek

Rada města Rakovníka rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností Lasselsberger, jejímž předmětem je věcný dar, a to poskytnutí keramických obkladových materiálů v celkové hodnotě 31 tisíc korun včetně DPH. Materiál bude použit na již schválené rekonstrukce školek, konkrétně na chodby v Mateřské škole Šamotka, dále na dětské šatny a kuchyňky v Mateřské škole V Lukách a na rekonstrukci dvou kuchyněk v mateřince Průběžná. „Spolupráce s touto společností je pro město velmi přínosná, v letech 2016-2019 dosahuje částka na darovaný materiál 564 tisíc korun,“ pronesl mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.