Součástí rekonstrukce je i dodání vnitřního a venkovního mobiliáře. Město by rádo v objektu zřídilo pamětní místnost, ale také půjčovnu kol.

Rakovničané se mohou podílet na rozvoji města

Občané Rakovníka starší osmnácti let se mohou zapojit do procesu společného plánování rozvoje města, a to díky projektu participativního rozpočtu nazvaného Rozhodněte sami. Lidé mohou dát své dva kladné a jeden záporný hlas některým z doručených projektů. Rozhodovat se mohou mezi projekty Revitalizace dětského hřiště Hájek, Pořízení florbalových mantinelů, Měření rychlosti v ulici Fr. Diepolta nebo Pořízení vnitřní lezecké stěny. Podrobnosti naleznou na webu města Rakovník.

V novostrašecké ZUŠ začne výuka 18. května

Žáci základní umělecké školy se vrátí ke svým zájmovým činnostem, ale budou při organizaci výuky muset dodržovat přísná hygienická nařízení. Pokud bude chtít žák nastoupit do školy, musí nejprve odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Žáci, kteří mají zájem o současnou formu distanční výuky, mohou v ní pokračovat. Tuto výuku budou také dále poskytovat učitelé, kteří patří do rizikové skupiny.