Na jednání se má mj. schvalovat návrhy na poskytnutí dotací v oblasti kultury, sportu, zájmových spolků, životního prostředí či na regeneraci památek. „Opět bude možné sledovat online přenos přes odkaz na webových stránkách města,“ upozorňuje mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Město nechá opravit přístřešek v zahradě školky  

Město Rakovník plánuje opravdu dřevěného přístřešku v zahradě 1. MŠ Rakovník. „Jedná se o znovupostavení vnitřní přizdívky a výměny pozednice v úložném prostoru přístřešku, který se zřítil vlivem zatékání srážkových vod,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Součástí opravy je odvod srážkových vod z rubu opěrné zdi, odebrání terénu, osazení žlabovek a zřízení drenáže. Hotovo by mělo být do konce dubna. Opravu provede Stavební podnik za 330 tisíc Kč.

Uzavírka skončila s předstihem

Úplná uzavírka nábřeží Dr. Beneše v Rakovníku, kde se uskutečnil překop vozovky za parkovištěm pro osobní vozidla vedle autobusového nádraží, skončila pátečním dnem. Silnice vedoucí k zimnímu stadionu měla být z důvodu výstavby vodovodní přípojky pro nové WC na autobusovém nádraží neprůjezdná až do 2. března, ale stavební práce byly vykonány s předstihem. Nové veřejné toalety zde budou vybudovány v průběhu března, zatím jsou po přechodnou dobu v kulturním centru.

Rakovník obdržel dotaci na výsadbu

Město Rakovník obdrželo podporu ze státního fondu životního prostředí na výsadbu téměř čtyřiceti stromů, která byla realizována v různých lokalitách města v loňském roce za téměř 400 tisíc korun. „Jednalo se o ulice Vaněčkova, Okružní a Plzeňská, které byly pro projekt vytipovány na základě odborného posudku,“ přiblížila tisková mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. Na tuto akci obdrží město podporu ve výši více než dvou set tisíc korun.

Školní jídelna bude mít nového ředitele

Rada města rozhodla v souladu se školským zákonem v platném znění odvolat ředitele Školní jídelny v Martinovského ulici v Rakovníku Jiřího Kremera, a to k poslednímu dni jeho šestiletého období, které začalo v létě roku 2015. Zároveň rada vyhlásila k 10. březnu konkurz na nového ředitele. Moderní budovu jídelny, která se do objektu přesídlila z místa nově vznikajícího víceúčelového studijního a společenského centra, navštěvují žáci 1. a 2. základní školy.