Ekologická soutěž ke Dni Země je jednou z celé řady soutěží, které se na jaře a na podzim konají v botanické zahradě. Proto na ní své vědomosti prokazují většinou už ostřílení soutěžící. I tentokrát přijely děti například ze základních škol v Mutějovicích, Lužné, Kolešovicích, První základní školy v Rakovníku. Opět nevynechaly ani školy střední.

Kolešovických přijela opravdu velká skupina, protože měli zastoupení ve všech kategoriích. Většina z nich se připravovala na přírodovědném kroužku pod vedením paní učitelky Markéty Zápalové. „Téma víme vždy dopředu. Něco jsme s dětmi probírali, ale naučit se úplně vše se nedá," vysvětlovala Markéta Zápalová. Na kroužku dělají děti vše možné, ale nejraději mají poznávačku rostlin. Ta se jim hodila i při ekologické soutěži. „Tady Helču moc baví a květiny má ráda," dodala Zápalová.
Soutěž se pokaždé zaměřuje na nějaké téma, například na masožravé rostliny, faunu a flóru.

Tentokrát padla volba na ekologii a ochranu životního prostředí. Otázky byly mnohdy záludné a dalo by se říci obtížné. Připravoval je jako vždy František Pazdera, učitel Střední zemědělské školy v Rakovníku. Obtížné otázky volí záměrně. Soutěž totiž není jen o získávání bodů a výhře. Pokaždé se tu účastníci dozví také něco nového. Když už je dobojováno, všechny děti procházejí otázky se svými učiteli a dávají společně dohromady správné odpovědi. Soutěž má vždy dvě části. I tentokrát v té první žáci po dvojicích plnili úkoly rozmístěné na panelech po botanické zahradě.

Druhá část se odehrávala v sále Klubu DDM. Tam vládlo dokonalé soustředění. Slyšet bylo jen tiché dohadování se o správných odpovědích. Přítomní totiž bojovali v soutěži Ekoriskuj. Otázky připravila Jiřina Prošková z Informačního střediska Správy CHKO Křivoklátsko. V zajímavostech za dvě stě bodů se skrývala například tato otázka: Za jak dlouho vznikne jeden centimetr ornice? Za pět, deset nebo sto let? Správně bylo za sto. Pokud některé družstvo odpověď netrefilo, mohlo si otázku vzít další. Více zájemců si jednoduše mezi sebou střihlo.

„Do otázek jsem vybrala nové zajímavosti. Celé jedno téma je o vodě. Například kolik váží člověk, když by se odpočítala váha vody v těle. Otázky jsem volila tak, aby se děti něco naučily," popisovala Jiřina Prošková. Tentokrát výběr úkolů nebyl tak složitý, jako při masožravých rostlinách. Ekologií se informační středisko zabývá. Rovněž čerpá různé novinky z jiných ekologických středisek.