Starosta Jiří Loskot nejprve všechny přivítal 
v sále kulturního zařízení: „Jsem rád, že jste všichni přijali naše pozvání. Nápad, uspořádat první sraz rodáků vznikl v září 2015. Přišel s ním místní občan Pavel Hora. Ještě v posledních týdnech před akcí jsme nevěděli, jak sraz zorganizovat, protože jsme netušili, koho za rodáka považovat. Jestli jsou to občané, kteří se narodili v naší obci, nebo někdo jiný. Nakonec považujeme za rodáky všechny občany, kteří zde dlouhodobě žijí nebo žili."

Pak pozdravil nejstaršího rodáka v sále Zdeňka Valentu, kterému je devadesát tři let. Bohaté občerstvení pro všechny přítomné připravily čtyři místní ženy pod vedením paní Břízové, která připravovala pohoštění pro prezidentskou kancelář v Lánech. Po slavnostním setkání rodáků následoval pestrý kulturní program.

Přítomné pobavila například kapela Květovanka, kouzelník Jan Vaidyš nebo Vladimír Hron. Kdo chtěl, mohl se seznámit s historií zámku při třech komentovaných prohlídkách. Další střípky z historie si návštěvníci našli opět v Mšeckém zámku a to na výstavě ze sbírek zkamenělin Františka Sedláčka. Zajímavý byl například zkamenělý šnek podle odhadu starý 100 až 250 milionů let. Dále cechovní artikule, nalezené v roce 2003 na úřadu. Nyní jsou zrestaurované a uložené v okresním archivu.

Děti pobavila Heidi Janků. V neděli se uskutečnila komentovaná prohlídka kostela. Závěr patřil fotbalovému utkání staré gardy Mšec. Program byl opravdu pestrý, proč vysvětlil starosta obce Jiří Loskot: „Myslím si, stejně jako zastupitelé, kteří mě podpořili, že tak kulaté výročí obce se slaví jednou za sto let a proto by bylo důstojné, připomenout si ho při více akcích, než při letních slavnostech."

Sedm set let obce odstartovalo také sraz rodáků. Ti se o srazu dozvěděli mimo jiné i prostřednictvím pohlednice. „Pohlednice jsem rozeslali do všech místních rodin s žádostí v informačním dopise, že pokud někoho znají, kdo se tu narodil, či tu žil, aby pohlednici poslali dále. Do každé rodiny jsme dali jednu pohlednici s tím, že na úřadu si mohou vyzvednout další. Nakonec jsme takhle předali pět set pohlednic," popisoval starosta Jiří Loskot. Zpět se ozvalo asi jen patnáct lidí, ale odezva od místních byla velká, takže rodáci nakonec zaplnili celý sál.

Kromě srazu rodáků, bylo důstojným bodem programu vyznamenání zasloužilých obyvatel obce. Ty, kteří by si takové ocenění zasloužili, volili místní obyvatelé. V obecních listech se objevila anketa, kde mohli lidé navrhnout, kdo by si vyznamenání zasloužil. Sešli se jen asi čtyři náměty.

„Nakonec jsem osobnosti vytypoval sám. Odsouhlasil jsem jména i s ředitelkou Státního okresního archivu Rakovník Renatou Mayerovou a dalšími lidmi. Jedna ze tří osobností je žijící. Dvě zbývající dostali ocenění in memoriam," vysvětlil Jiří Loskot. Pamětní plaketu za zásluhy v archeologii převzal František Sedláček, jehož dlouholetým a velkým koníčkem jsou archeologické nálezy ve Mšeci a okolí. Plaketu za zásluhy v oblasti vzdělávání in memoriam dostal František Valenta, bývalý ředitel místní základní školy, který zahynul po udání dvou místních občanů v koncentračním táboře. Nejstarším oceněným byl profesor Leopold Zubr. Působil jako pedagog. Vydal řadu sborníků o historii Mšece. Plaketu in memoriam obdržel za zásluhy v oblasti historie.