Místní v něm mohou nejen sázet, ale už také rozhodovali o tom, které stromy si v obci vysází. Na svoji obnovu totiž čekají v katastru obce dvě cesty, ke Smolinám směrem k Nouzovu a za hřbitovem směrem k Hostokryjím. Právě ta druhá bude zcela v režii místních.

S nápadem přišel Matěj Polánek, student zemědělské univerzity, při své diplomové práci. Protože věděl o pozemkových úpravách v městysi, oslovil starostu Tomáše Valera. „Matěj se na mě obrátil, zda by nemohl realizovat svůj projekt na území městyse. V obci je plánovaná při pozemkových úpravách obnova dvou alejí, tak jsme souhlasili," potvrdil starosta.

Při uspořádávání pozemků kolem hřbitova vznikl půlmetrový pruh podél téměř celé stávající cesty, která je pěknou spojnicí s Hostokryjemi,. Je určený pro výsadbu dřevin v rámci systému územní ekologické stability.
„Systém je taková kostra zeleně v krajině. Má tvořit spojitou síť například pro migraci zvířat, která se jen tak nezmění. A tento pozemek přímo k výsadbě vybízí. Je v majetku obce," vysvětloval Matěj Polánek.

Nejprve tedy vytvořil návrh podle svých představ. „Jako první jsem s ním chtěl seznámit obyvatele a oslovit je, zda by třeba adoptovali svůj strom a pak se o něj i následně starali. Nebo zda by přišli sázet. Myslím, že by při práci strávili hezké odpoledne a zároveň by se ušetřily peníze," popisoval Polánek.

Veřejné projednání s obyvateli je také podmínkou projektu. Proto byli nejprve osloveni zástupci místních spolků. Ti předběžně projevili zájem. Na schůzce se už domluvili, že určitě půjdou sázet. Přidali se i žáci ze základní školy, protože pracují v kroužku ochránců přírody a podobné věci už dělají. Zasedá tu i školní parlament, který se vyjadřuje k různým děním v obci. „Pan ředitel Miroslav Halló je velmi aktivní a snaží se žáky zapojovat do veřejného dění, proto doufám, že budeme spolupracovat i při dalších projektech," zkonstatoval Matěj Polánek.

Samotný projekt se již změnil. Cesta totiž byla nejprve navržena příliš blízko hřbitovní zdi. Proto ji posunuli do pásu zeleně a ten se tím zúžil. Plánované stromořadí bude začínat až v polovině cesty. Poroste v ochranném pásu vysokého napětí, proto ho budou zkraje tvořit nižší dřeviny.

„Druhovou skladbu jsme konzultovali s několika odborníky i lidmi z obce. Jako nejideálnější vyšly ovocné stromy. Nenarostou do takové výše. Pokud by výsadba pokračovala dál mimo pásmo, mohla by být už pestřejší s vyššími dřevinami," popisoval Matěj Polánek.

Cesta bude začínat devíti ovocnými stromy deset metrů od sebe. Vyberou se původní staré odrůdy jabloní a třešní. Místo u kostela poblíž hřbitova se přímo nabízí k výsadbě většího památného stromu. Lidé sem chodí na procházky i posedět na lavičku. Zhruba na rohu tedy dostane své místo lípa. Kontejner a plůtek zakryje několik lískových keřů.

Od původního záměru založit alej na přilehlé louce aktéři projektu upustili. Louku totiž seče jeden z místních obyvatel a stromy by mu překážely. Skupinu keřů, místo divoké skládky, by nahradily jabloně a trávník.
„Následnou péči o stromy by zajišťovali místní obyvatelé, kteří by stromy zasázeli, popř. spolky. Prořízku bych dělal alespoň zkraje já. Sečení trávy zajistí obec," plánoval Matěj Polánek.

Projekt výsadby aleje zastřešuje Nadace Partnerství. Nadace vypisuje malé granty na výsadby organizované školami nebo obcemi. Zatím není jisté, zda peníze senomatskému projektu připadnou. V této chvíli projekt Výsadba stromů postoupil do internetového hlasování. To potrvá do 29. září. Můžete ho podpořit i vy.
Samotná výsadba se plánuje na měsíc říjen.