Letitý spor mezi tehdejším opozičním zastupitelem a lídrem KSČM Miloslavem Kubínkem, dnes koaličním zastupitelem a radním za hnutí ANO, a bývalou koalicí by měl vyřešit tajemník Městského úřadu Rakovník Petr Březina, který o letních prázdninách vystřídal ve funkci odvolanou tajemnici Elišku Holkovou. Zprávu se všemi údaji o koncesní smlouvě včetně informací, kolik město muselo platit a kolik na základě koncesní smlouvy získalo peněz, by měli mít rakovničtí zastupitelé k dispozici na jednání 29. února v Domě osvěty.

Spor o koncesní smlouvu, tedy o její výhodnosti či prodělečnosti pro město Rakovník, trvá de facto od doby, kdy byla postavena školní jídelna v Martinovského ulici v Rakovníku a kdy od počátku roku nahradila starou školní jídelnu na Husově náměstí, která zcela evidentně nevyhovovala normám Evropské unie. Od září roku 2010, což je od začátku nového školního roku, se pak na základě koncesní smlouvy starala o provoz externí firma.

Tehdy také vypukl zmíněný spor. Už se zdálo, že je zažehnán a ústním přestřelkám na jednání zastupitelů na toto téma je konec.

Není.

Miloslav Kubínek ve svém dopise, který adresoval Rakovnickému deníku a kde vysvětloval svůj postoj a rozhodnutí týkající se prodeje části pozemku vedle Kulturního centra Rakovník, znovu připomenul svoji kritiku.

To zvedlo ze židle opozičního zastupitele Ivo Trešla (Město pro vás) (v předchozím volebním období byl zvolen za ODS, pozn. red.). Podle něj i tehdejší koalice a zastupitel Miloslav Kubínek nemá pravdu.

„Mám zcela jiné informace, než jaké uvádí pan Miloslav Kubínek, které jsem dostal od bývalé tajemnice úřadu. Možná mám špatné údaje. Napadlo mne proto, zda by nemohl současný pan tajemník do příštího zasedání zpracovat informativní zprávu. Abychom všichni měli informace a aby dohady na toto téma již skončily," sdělil svůj požadavek zastupitel Ivo Trešl s tím, že by bylo dobré, aby ve zprávě zazněly právě informace týkající se skutečné ceny vypracování koncesní smlouvy, kolik činil roční příjem z této koncesní smlouvy pro město, kolik město muselo zaplatit za Miloslavem Kubínkem citované revize a provoz.

„Dále bych uvítal informace, kolik stála město příspěvková organizace Školní jídelna po půlroce, to znamená od jejího zřízení," nechal se slyšet Ivo Trešl. S požadavkem opozičního zastupitele starosta města Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD) souhlasil. Až na údaje o příspěvkové organizaci Školní jídelna, která funguje od letních prázdnin minulého roku.

„Jsem určitě pro, aby pan tajemník takovou zprávu s relevantními údaji připravil. To si ovšem nemyslím o půl roce fungování příspěvkové organizace Školní jídelna. Jsou zde náklady na její založení. Bavili jsme se o tom zde několikrát, u těchto čísel bych byl rád, abychom se o nich bavili až po roce, pak to má smysl," reagoval starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD).

Bývalé koalici ve složení ODS a Společně pro Rakovník vadí uveřejňované a sdělované informace od Miloslava Kubínka. Konkrétně opoziční zastupitel Ivo Trešl reagoval na část textu Miloslava Kubínka, který vyšel v Rakovnickém deníku s datem 8. ledna na straně 8.

Miloslav Kubínek v něm uvádí: „Město investovalo do výstavby nové školní jídelny přes 70 milionů korun. Pronajalo ji za roční nájemné 850 tisíc korun, kdy dále mělo z rozpočtu města platit údržbu a výměnu technologie, jejíž pořízení stálo přes 35 milionů korun a úhrada vložené investice v celkové výši přes 70 milionů korun, kdy placením této almužny nájemného by vložené finanční prostředky byly zčásti vyrovnány až po uplynutí více jak 70 let. Ještě dnes mi běhá mráz po zádech, když si vzpomenu na zaplacení 530 tisíc za vypracování čtrnácti stran smlouvy „specializovanou" advokátní kanceláří, uzavřené městem s nájemníkem a následně provozovatelem školní jídelny, kde se vařilo v podivné kvalitě pro necelých čtyři sta strávníků. Jsem proto rád, že řešení změny provozování bylo jedním z přednostních úkolů této samosprávy města s potěšujícím výsledkem překročením tisícovky stravovaných osob."

Zastupitel Zdeněk Nejdl (ODS) a také předchozí starosta města Rakovníka už v minulém volebním období pozitiva koncesní smlouvy vysvětloval. Město tehdy dotovalo provoz jídelny zhruba jedním milionem korun, díky koncesní smlouvě se však situace otočila.

„To je protiklad toho, že dříve jsme škole za to, že provozovala školní kuchyň, přispívali téměř jedním milionem korun na to, aby vůbec jídelna fungovala. Nyní je to obráceně," informoval tehdy novináře Zdeněk Nejdl a ještě vysvětlil: „Za koncesi nám platí firma osm set čtyřicet pět tisíc korun, dále pak šest korun z každého jídla, které je určeno pro mimoškolní strávníky."

Měsíčně tak město Rakovník ještě získávalo mimo koncesní smlouvu necelých třicet dva tisíc korun.

„Jediné, v čem máte pravdu, je částka pět set třicet tisíc advokátní kanceláři, která organizovala koncesní řízení. Bylo to hodně peněz, ale udělalo se to z toho důvodu, protože nám toto bylo doporučeno, jelikož je to státem dotovaná činnost. Bylo nám to doporučeno i z důvodu, pokud chceme, aby provozoval školní jídelnu někdo jiný. Byl to zcela nový model, kancelář si řekla za to hodně, ale právní služby jsou drahé. Pro nás (město Rakovník, pozn. red.) udělala ten servis, že udělala výběrové řízení. Pokud pro nás někdo něco udělá, nemůžeme jít půl na půl, to ví každé malé dítě. Z investice sedmdesáti milionů korun se nám za pět let vrátilo třicet až pětatřicet procent. Podle toho, co máme před sebou, bude město v dalších letech jen doplácet," reagoval Ivo Trešl.