Bývalá tajemnice Městského úřadu Rakovník Eliška Pidrmanová sice už dříve uspěla se svou stížností, když soud označil výpověď pro překročení pravomocí za neplatnou a měla se tak vrátit na původní pozici, ovšem ve druhé polovině roku obdržela od Pavla Jenšovského (ČSSD) (bývalý starosta města, pozn.red.) znovu výpověď. Kauza, jež začala v první polovině roku 2015, by tak znovu mohla dospět před soudní tribunál. Pokud Eliška Pidrmanová a vedení města nenajdou společný kompromis.

„Snažíme se nyní najít dohodu s bývalou tajemnicí Eliškou Pidrmanovou, abychom se vyhnuli dalšímu soudnímu sporu. Bývalá tajemnice totiž znovu podala žalobu na neplatnost výpovědi z nadbytečnosti, kterou dostala od bývalého starosty pana Jenšovského. Snaha vedení města je kauzu řešit tak, aby na ní město dále netratilo finančně. Samozřejmě stále platí, že budeme chtít znát jméno toho, kdo škodu městu způsobil a budeme usilovat o náhradu,“ reagoval na dotaz Rakovnického deníku starosta města Luděk Štíbr.

Vedení radnice je podle jeho slov v kontaktu s propuštěnou tajemnicí, stejně tak vzniklou situaci řeší i se současnou tajemnicí Ludvikou Trešlou.

Na radnici se hovoří o modelu, kdy tajemnicí nadále zůstane Ludvika Trešlová a propuštěné Elišce Pidrmanové by bylo nabídnuto jiné adekvátní místo na úřadu.

„Neradi bychom tak o kvalifikovanou úřednici, právničku přišli. Jedná se zatím o ústní dohodu. Samozřejmě může dojít k nejkrajnější situaci a bude se pokračovat v soudním sporu,“ nastínil možné řešení Luděk Štíbr a dodal: „Úplně vyčíslenou ji zatím nemáme, ale v celkovém součtu škod, nákladů řízení a podobně se částka blíží ke 3 milionům korun.“

Požadavek na vyčíslení vzniklé škody řešili zastupitelé v září na posledním zasedání. Pavel Jenšovský tehdy a i později jakékoliv pochybení odmítl.

„Nároky budou muset být stejně stanovené soudem. Co se týče vymáhání, nikde není zjištěno, že došlo k nějakému porušení, zastupitelé obdrželi zprávu advokátní kanceláře, která je specializovanou pro tuto oblast a zastupuje také Svaz měst a obcí ČR, že nedošlo z mé strany k porušení žádné povinnosti a proto se doporučuje škodu nevymáhat,“ reagoval tehdy na zářijovém zasedání zastupitelů Pavel Jenšovský na dotazy dnes již radního za ODS Jiřího Černého a dodal: „Říkáte, že tím, že jsem paní tajemnici (Elišce Pidrmanové, pozn.red.) dal výpověď, vznikla další škoda. Je to zjevně nepřesné. Kdybych výpověď nedal, měli bychom tajemnice dvě a město by je muselo platit. S oběma dámami jsem mluvil a nabídl jim ukončení pracovního poměru. Obě odmítly. Nemáme žádný titul, jak tento stav ukončit. Jedinou možností bylo dát výpověď. A jelikož nám v tom minulém řízení soud vytkl, byť je to v rozporu s tím, co tvrdí ministerstvo vnitra jako dozorový orgán, že jsme nepřijali formální opatření, kterými by bylo deklarováno, že snižujeme stav úředníků, proto jsme přijali usnesení.“

Na zasedání také zazněla informace týkající se možné náhrady škod. Pokud by totiž soud uznal nároky Elišky Pidrmanové znovu za opodstatněné, bude mít město dostatek času reagovat, neboť jednotlivé lhůty pro vymáhání škod poběží ještě několik let.